NX700E ühilduvus mobiiltelefoniga

Käesolev lehekülg sisaldab teavet NX700E kinnitatud ühilduvuse kohta mitmesugust marki mobiiltelefonidega.

  • Telefonide nimekiri ei ole ammendav ning esindab ainult testitud valimit. Kui mingi telefon nimekirjast puudub, ei tähenda see tingimata, et see ei tööta.
  • Tulemused on saadud testimisel kindlates tehasetingimustes. Tegelikud tulemused võivad toodete kasutamisel teistes tingimustes ja keskkonnas osutuda erinevaks.
  • Nimekiri esindab ainult katsetulemusi ning ei garanteeri ühilduvust.
  • Teavet mobiiltelefoni kasutamise kohta vaadake selle dokumentatsioonist.


Y : Kasutatav

N : Mittekasutatav

- : Ei tööta

*1 Mobiiltelefoni helinat ei ole võimalik kõlarisse ümber lülitada.
*2 Navi-st registreerimine ei ole võimalik. Palun registreerige mobiiltelefonist.
*3 Telefoniraamatut ei ole võimalik ühe korraga üle kanda.
*4 Eraldi kirjet ei ole võimalik üle kanda.
*5 Telefoni tuleb pärast A2DP ühendamist kasutada.
*6 Navi-st ühendamine võib osutuda võimatuks. Palun ühendage mobiiltelefonist.
*7 Navi-st nõuetekohane registreerimine võib osutuda võimatuks.
*8 Mobiiltelefonist nõuetekohane registreerimine võib osutuda võimatuks.
*9 Väljamineva/sissetuleva kõne navi-l vastamisel võib kõne jätkamine Bluetooth-ühenduse katkemisel osutuda võimatuks.
*10 Võimalik on profiili automaatne ühendamine ka siis, kui see on telefonist katkestatud.
*11 Olenevalt mobiiltelefoni või audioseadme tingimustest võib HFP automaatne taasühendamine mitte toimuda.
*12 Olenevalt mobiiltelefoni või audioseadme tingimustest võib numbrivalik navi-l osutuda võimatuks.
*13 Navi abil privaatrežiimilt handsfree režiimile ümberlülitamine võib osutuda võimatuks.
*14 Nõuetekohane sissetuleva kõne numbri kuvamine võib osutuda võimatuks.
*15 Helin võib puududa.
*16 Lukustatud telefoni korral võib Bluetooth-ühendus mitte töötada.
*17 Kogu telefoniraamatu ülekande korral võivad andmed kaduma minna.
*18 Bluetooth-ühenduse katkemisel võib taasesitusrežiim lõppeda.
*19 Automaatne taasesitus ei pruugi töötada ka pärast Bluetooth-ühenduse taastamist.
*20 (Ajutine peatus, peatus, rada üles, FF, rada alla ja FB võivad mitte töötada.)
*21 Võimalik on heli vahelejätmine. Seda on võimalik parandada taasühendamisega.
*22 Olenevalt mobiiltelefoni või audioseadme tingimustest võib A2DP taasühendamine osutuda võimatuks.
*23 Navi juhtnupp võib mitte töötada.
*24 Kui mobiiltelefon on mis tahes ooteekraanist erineval ekraanil, võib DUN-andmeedastus mitte töötada.
*25 Bluetooth-ühenduse automaatsel taastamisel võib heli puududa. Palun ühendage profiil uuesti käsitsi.
*26 Olenevalt mobiiltelefoni tingimustest võivad väljaminevad kõned osutuda võimatuks.
*27 Teineteisega mobiiltelefoni abil ühenduse võtmine võib osutuda võimatuks.
*28 Võib osutuda võimatuks DUN-profiili ühendamine. DUN-ühendus võib alata radade A2DP taasesituse ajal.
*29 DUN-ühendus võib ebastabiilsuse tõttu osutuda võimatuks.
*30 Võimalik on A2DP ühenduse katkestamine "STOP" klahvi puudutamisel.
*31 Profiili automaatsel ühendamisel sissetuleva/väljamineva/võetava kõne ajal võib sissetuleva/väljamineva/võetava kõne ekraani kuvamine või helina väljund osutuda võimatuks.
*32 Telefoniraamatu ülekande lõpetamisel või katkestamisel võib HFP automaatne ühendamine osutuda võimatuks. Palun ühendage uuesti käsitsi.
*33 Väljamineva kõne võtmine valitud kõnede, vastuvõetud kõnede või vastamata kõnede ajaloost võib osutuda võimatuks.
*34 Väljamineva kõne võtmine telefoniraamatust võib osutuda võimatuks.
*35 Valitud kõnede, vastuvõetud kõnede ja vastamata kõnede ajalood võivad olla kokku segatud. Neid ei ole võimalik eraldi üle kanda.
*36 Vastamata kõnede ajaloos puudub informatsioon.
*37 Olenevalt mobiiltelefoni või audioseadme tingimustest võib telefoniraamatu ülekanne/allalaadimine osutuda võimatuks.
*38 Olenevalt mobiiltelefoni või audioseadme tingimustest võib kõnede ajaloo ülekanne/allalaadimine osutuda võimatuks.
*39 Olenevalt sümboli koodi tüübist võivad sümbolid osutuda moonutatuks.
*40 Puudub SIMi telefoniraamatu tugi.
*41 Nimed võivad allalaaditud/ülekantud telefoniraamatus osutuda erinevaks.
*42 Pärast telefoniga SMSi vastuvõttu võib selle käsitsi audioseadmesse edastada.
*43 Ühendus võib SMSi allalaadimise ajal olla ebastabiilne.
*44 SMSi allalaadimine võib osutuda võimatuks.
*45 Nime kuvamine sissetuleva kõne korral võib osutuda võimatuks.
*46 Ühendus võib sissetulevate kõnede korral osutuda ebastabiilseks.
*47 Puudub DTMF-funktsiooni tugi.
*48 Sissetuleva kõne ajal on mõnikord võimalik handsfree audiosignaali kadu.
*49 Pärast kõne võtmist ja selle kohest katkestamist iPhone’ilt võib Source-ekraani Tel-nupp mõnikord osutuda rikutuks.
Sel juhul vajutage NX700E lähtestusnuppu. Lisaks ühendage iPhone pärast lähtestusnupu vajutamist uuesti.
*50 Teisele telefonile helistamisel või kõne vastu võtmisel ei õnnestu mõnikord pärast auto mootori seiskamist kõnet jätkata.
Sel juhul vajutage NX700E lähtestusnuppu. Lisaks ühendage iPhone pärast lähtestusnupu vajutamist uuesti.
*51 Kui seade nõuab telefoniraamatute või SMS-ide allalaadimist, võib telefon taaskäivituda.
*52 Seadmest pole võimalik kõnet lõpetada.
*53 Pärast sisenevat kõnet võib minna kuni 5 sek, kuni kuulete helinat.
*54 Pärast sisenevat kõnet võib minna kuni 5 sek, kuni kuvatakse siseneva kõne kuva.

Tagasi lehekülje algusesse