BLT573 mobiiltelefoni ühilduvus

Käesolevalt leheküljelt leiate informatsiooni Bluetooth Interface Adapter BLT573 adapteri kinnitatud ühendatavuse kohta eri marki mobiiltelefonidega.

  • See telefonide loend ei ole ammendav ning esindab ainult testitud valimit. Antud telefoni sellest loendist puudumine ei tähenda veel tingimata, et see töötama ei hakka.
  • Tulemused on saadud tehases testimisel kindlaksmääratud tingimustes. Tegelikud tulemused võivad erineda toodete kasutamisel erinevates tingimustes ja erinevas keskkonnas.
  • Loend teatab ainult testimistulemustest ja ei garanteeri ühendatavust.
  • Aku ja antenni indikatsioon ei pruugi teatavate mudelite korral vastata mobiiltelefoni indikatsioonile.
  • Aadressiraamatu poolt toetatud edastusfunktsioonid võivad erineda olenevalt telefoni mudelist.
  • Toetatakse ainult Bluetooth HFP (Hands Free Profile) standardiga ühilduvaid mobiiltelefone.
  • Infot mobiiltelefoni kasutamise kohta vaadake palun selle dokumentatsioonist.


*1 Privaatrežiim ei ole saadaval.
*2 Telefoniraamatut ei sünkroniseerita automaatselt. Palun teisaldage kontaktandmed käsitsi läbi tõukeprofiili OPP (Object Push Profile).
*3 Object Push Profile (OPP) tõukeprofiili "one by one“ (ühekaupa) funktsioon ei tööta.
*4 Object Push Profile (OPP) tõukeprofiili “for selection“ (valikuks) funktsioon ei tööta.
*5 SIM kontakte ei sünkroniseerita automaatselt.
*6 Kõneregistrit ei sünkroniseerita automaatselt.
*7 Võrguühenduse tase võib põhiplokil olla valesti näidatud.
*8 Aku tase võib põhiplokil olla valesti näidatud.
*9 Kolmesuunalisi kõnesid ei toetata.
*10 Aktiivset kõnet ei saa kolmesuunalises kõnes lõpetada.
*11 Teisest kõnest ei saa kolmesuunalises kõnes keelduda.
*12 Kolmesuunalises kõnes ei saa kõnet ümber lülitada.
*13 See võib otsingul vahel Bluetooth'i seadme nime asemel kuvada aadressi.
*14 Vahel võib ühendamine ebaõnnestuda. Proovige uuesti.
*15 Komplekti leidmine või telefoniraamatute teisaldamine ei pruugi saadaval olla.
*16 Privaatrežiimi lülitamisel katkestatakse Bluetooth'i ühendus.
*17 Telefoniraamatu või ajaloo teisaldatud numbrit ei pruugita tavapäraselt kuvada.
*18 Kui puudutate komplektis kõne lõpetamise nuppu, võidakse lülitada privaatrežiimi.
*19 Kui mobiiltelefon on menüüekraanil, ei saa komplektist väljaminevat kõne teha.

Tagasi lehekülje algusesse