CX501E ühilduvus mobiiltelefoniga

Sellel lehel tuuakse andmed CX501E kinnitatud ühenduvuse kohta eri marki mobiiltelefonidega.

  • Telefonide loetelu pole ammendav ja sisaldab ainult testitud näidiseid. Kui telefoni pole loetelus, siis see ei tähenda tingimata, et telefon ei toimiks.
  • Tulemused on saadud teatud tingimustes tehases testimisel. Kui tooteid kasutatakse erinevates tingimustes ja erinevas keskkonnas võivad tegelikud tulemused erinevad olla.
  • Loetelus tuuakse ainult testimise tulemused, kuid ei garanteerita ühenduvust.
  • Teavet mobiiltelefonide käsitsemise kohta leiate nende dokumentatsioonist.
  • Mis puutub kõne helitugevusse, siis selle juhtfunktsioon toimib automaatselt, kusjuures sõltuvalt side olekust ja telefoni mudelist võib kõne helitugevus olla alguses ebastabiilne.

Märkus telefoniraamatu teisaldamise kohta

  • Kui telefoniraamat sisaldab peale tärkide ka muid tähti, siis ei kuvata seda võib-olla tavapäraselt.
  • Võimalik, et sõltuvalt telefoninumbrite mingi kategooria sätetest ei saa seda kategooriat teisaldada.
  • See võib registreerida 5 mobiiltelefoni ja iga jaoks vähemalt 100 telefoniraamatut. Kõikide telefoniraamatute teisaldamisel sõltub mobiiltelefonist, milliseid telefoniraamatuid ja telefoniraamatu numbreid teisaldatakse.


Yes (Jah): saadaval

No (Ei): pole saadaval

-: ei toimi

Tagasi lehekülje algusesse