Estonia

CZ509E ja CX609E ühilduvus mobiiltelefoniga

Käesolev lehekülg sisaldab teavet CX609E ja CZ509E kinnitatud ühilduvuse kohta mitmesugust marki mobiiltelefonidega.

  • Telefonide nimekiri ei ole ammendav ning esindab ainult testitud valimit. Kui mingi telefon nimekirjast puudub, ei tähenda see tingimata, et see ei tööta.
  • Tulemused on saadud testimisel kindlates tehasetingimustes. Tegelikud tulemused võivad toodete kasutamisel teistes tingimustes ja keskkonnas osutuda erinevaks.
  • Nimekiri esindab ainult katsetulemusi ning ei garanteeri ühilduvust.
  • Teavet mobiiltelefoni kasutamise kohta vaadake selle dokumentatsioonist.


Y : Kasutatav

N : Mittekasutatav

- : Ei tööta

*1 Olenevalt mobiiltelefoni tingimustest võivad väljaminevad kõned osutuda võimatuks.
*2 Privaatne või handsfree režiim võivad mitte töötada.
*3 Helin võib puududa.
*4 Kogu telefoniraamatu andmete ülekanne võib osutuda võimatuks.
*5 Ajutine peatus, peatus, rada üles, FF, rada alla ja FB võivad mitte töötada.
*6 Võimalik on heli vahelejätmine/müra/vaikne heli. Seda on võimalik parandada taasühendamisega.
*7 Nimed võivad olla allalaaditud/ülekantud telefoniraamatus valesti kuvatud.
*8 Pärast telefoniraamatu ülekandmist võib taasühendus nurjuda. Uuesti ühendamiseks lähtestage telefon ja seade.
*9 Mobiiltelefoni kaudu ühendamine ei ole võimalik. Ühendage navigatsioonist.
*10 Navigeerimisega töötamine ei ole võimalik.
*11 Audioseade ei hakka pärast kõnet automaatselt uuesti tööle.
*12 Helin on ribasisene helin.
*13 Bluetoothi heliesitus võib pärast kõne lõppu käivituda automaatselt.
*14 Bluetoothi ühendus võib privaatrežiimile lülitumisel katkeda. Ühendage käsitsi, kui lülitute käed-vabad režiimile.
*15 Voogaudio võib pärast vaheleseganud kõnet peatuda. Taaskäivitamiseks vajutage nuppu „Esita”.

Tagasi lehekülje algusesse