Estonia

MAX688RBT, VRX888RBT, VX709E ja VZ709E ühilduvus mobiiltelefoniga

Käesolev lehekülg sisaldab teavet MAX688RBT, VRX888RBT, VX709E ja VZ709E kinnitatud ühilduvuse kohta mitmesugust marki mobiiltelefonidega.

 • Telefonide nimekiri ei ole ammendav ning esindab ainult testitud valimit. Kui mingi telefon nimekirjast puudub, ei tähenda see tingimata, et see ei tööta.
 • Tulemused on saadud testimisel kindlates tehasetingimustes. Tegelikud tulemused võivad toodete kasutamisel teistes tingimustes ja keskkonnas osutuda erinevaks.
 • Nimekiri esindab ainult katsetulemusi ning ei garanteeri ühilduvust.
 • Olenevalt telefoni mudelist on aadressiraamatu ülekande funktsioonide töö erinev.
 • Toetatud on ainult alltoodud profiilidele vastavad mobiiltelefonid.
  • Bluetooth HFP (handsfree profiil)
  • Bluetooth A2DP (laiendatud audiojaotuse profiil)
  • Bluetooth AVRCP (audio/video juhtpuldi profiil)
 • Teavet mobiiltelefoni kasutamise kohta vaadake selle dokumentatsioonist.


Y : Kasutatav
N : Mittekasutatav
- : Ei tööta
*1 Olenevalt mobiiltelefoni tingimustest võivad väljaminevad kõned osutuda võimatuks.
*2 Privaatne režiim võib mitte töötada.
*3 Kogu telefoniraamatu andmete ülekanne võib osutuda võimatuks.
*4 Pausi, vahelejätmise, kiire edasikerimise, tagasikerimise ja kiire tagasikerimise funktsioonid võivad töötada mittenõuetekohaselt.
*5 Tööhäirete ilmnemisel ajakohastage mobiiltelefoni tarkvara.
*6 Iga kord pärast peaseadme toite sisselülitamist peate Bluetoothi mobiiltelefonist taasühendama.
*7 Automaatne esitus ei pruugi töötada isegi kui Bluetooth on taasühendatud.
*8 Ajutine stopp, stopp, lugu üles, edasikerimine, lugu alla ja tagasikerimine ei pruugi töötada.
*9 Võimalik on heli vahelejätmine/müra. Seda on võimalik parandada taasühendamisega.
*10 Navigeerimisega töötamine ei ole võimalik.
*11 Audioseade ei hakka pärast kõnet automaatselt uuesti tööle.
*12 Seade võib pärast kõne lõppu jääda näitama helistamiskuva. Lähtestage navigatsioon.
*13 Heli võib olla moondunud.
*14 Bluetoothi heliesitus võib pärast kõne lõppu käivituda automaatselt.
*15 Helin on ribasisene helin.

Tagasi lehekülje algusesse