FZ709E mobiiltelefoni ühilduvus

See leht sisaldab teavet FZ709E kinnitatud ühilduvuse kohta mitut marki mobiiltelefonidega.

  • Telefonide nimekiri ei ole ammendav ja esindab ainult testitud valimit. Kui mõnd telefoni nimekirjast pole, ei tähenda see tingimata, et telefon ei tööta.
  • Tulemused saadi testimisel kindlates tehasetingimustes. Tegelikud tulemused võivad toodete kasutamisel teistes tingimustes ja keskkonnas osutuda erinevaks.
  • Nimekiri esindab ainult katsetulemusi ja ei garanteeri ühilduvust.
  • Teavet mobiiltelefoni kasutamise kohta vaadake selle dokumentatsioonist.

  • Ladina tähestikust erinevate tähemärkide kuvamine telefoniraamatus ei pruugi olla korrektne.
  • Pärast ühendamist võib voogaudio kaugjuhtimisel täieliku funktsionaalsuse saavutamine pisut aega võtta.
  • Audio edastus süsteemi ei pruugi alati võimalik olla, kui raadioseade lülitatakse sisse telefonivestluse ajal. Sellistel juhtudel saab audiot edastada järgmistel viisidel: - kasutage audioedastuseks mobiiltelefoni - vajutage privaatrežiimi lõpetamiseks LIST-klahvi
  • Ootel kõnet ja kolmesuunalist kõnet ei toetata.

Soovitus

  • Vältige audio väljundifunktsiooni kasutamist mobiiltelefonis, kui Bluetoothi käed-vabad süsteem on kasutusel.
  • Vältige samaaegselt mitme seadme ühendamist, sest see võib süsteemi kasutatavust mõjutada. Enne muu seadme ühendamist võtke ühendav seade ühendusest lahti.


Jah: saadaval

Ei: pole saadaval

–: funktsiooni pole

*1 Voogaudio kaugjuhtimine ei ole täielikult toetatud.
*2 Voogaudio lingi ühendus katkeb pärast kõnet.
*3 Aku olekut ei toetata.
*4 Võrgusignaali ei toetata.
*5 Pärast kõnet ei jätka audioseade automaatselt tööd.
*6 Bluetoothi ühendus katkeb audio edastamisel mobiiltelefoni, seega ei ole raadioseadmesse tagasi edastamine võimalik.
*7 Mobiiltelefonilt vaikse sissehelistamise puhul ei kosta telefonihelinat.
*8 Voogaudio ei pruugi olla sujuv.
*9 Voogaudio kaugjuhtimine ei reageeri.
*10 Mobiiltelefon ei reageeri korduvvalimisele, kui audioseade mängib.
*11 Mobiiltelefon ei reageeri väljuvale kõnele, kui audioseade töötab. / Raadioseadmest ei saa voogaudio ajal välja helistada.
*12 Korduvvalimise funktsioon nõuab kaks korda käivitamist.
*13 Kõnet ei saa suunata mobiiltelefonile/raadioseadmele.
*14 Sissetuleva kõne ajal pole telefonihelinat kuulda.
*15 Ajutine stopp, stopp, lugu üles, edasikerimine, lugu alla ja tagasikerimine ei pruugi töötada.
*16 Navigeerimisega töötamine ei ole võimalik.
*17 Mikrofon on helistamise ajal aktiveeritud.
*18 Navigatsioonist ei saa väljaminevat kõnet teha.
*19 Helistamise ajal võib esineda müra.
*20 Bluetoothi heliesitus võib pärast kõne lõppu käivituda automaatselt.
*21 Bluetoothi ühendus võib privaatrežiimile lülitumisel katkeda. Ühendage käsitsi, kui lülitute käed-vabad režiimile.
*22 Helin on ribasisene helin.

Tagasi lehekülje algusesse