BLT373 mobiiltelefoni ühilduvus

Käesolevalt leheküljelt leiate informatsiooni Bluetooth Interface Adapter BLT373 adapteri kinnitatud ühendatavuse kohta eri marki mobiiltelefonidega.

  • See telefonide loend ei ole ammendav ning esindab ainult testitud valimit. Antud telefoni sellest loendist puudumine ei tähenda veel tingimata, et see töötama ei hakka.
  • Tulemused on saadud tehases testimisel kindlaksmääratud tingimustes. Tegelikud tulemused võivad erineda toodete kasutamisel erinevates tingimustes ja erinevas keskkonnas.
  • Loend teatab ainult testimistulemustest ja ei garanteeri ühendatavust.
  • Aku ja antenni indikatsioon ei pruugi teatavate mudelite korral vastata mobiiltelefoni indikatsioonile.
  • Aadressiraamatu poolt toetatud edastusfunktsioonid võivad erineda olenevalt telefoni mudelist.
  • Toetatakse ainult Bluetooth HFP (Hands Free Profile) standardiga ühilduvaid mobiiltelefone.
  • Infot mobiiltelefoni kasutamise kohta vaadake palun selle dokumentatsioonist.


*1 Kasutage taasühendamiseks telefoni
*2 Autokõlar ei edasta helinat
*3 Kõnet ei saa tühistada läbi BLT373
*4 Voogaudiot ei saa automaatselt BLT373-le suunata
*5 Sissetulevast kõnest ei saa keelduda läbi BLT373
*6 Kõnet ei ole võimalik lõpetada BLT373 nupu abil
*7 Kõnet ei saa telefonile suunata
*8 Kõnet ei saa BLT373-le suunata
*9 Automaatne lahutamine antud ajavahemiku möödumisel
*10 Voogaudio ajal saab kasutada katkestust või pausi
*11 Kõnet ei saa voogaudio ajal vastu võtta

Tagasi lehekülje algusesse