Czech Republic

Kompatibilita CZ509E, CX609E s mobilními telefony

Tato stránka poskytuje informace o potvrzené propojitelnosti CX609E, CZ509E s různými typy mobilních telefonů.

  • Seznam telefonů není úplný a představuje pouze testovaný vzorek. Pokud telefon není uveden v seznamu, neznamená to že propojení nebude fungovat.
  • Výsledky byly získány na základě testování za stanovených podmínek v továrně. Skutečné výsledky se mohou lišit, pokud jsou produkty používány za odlišných podmínek a v odlišných prostředích.
  • Seznam pouze zprostředkovává výsledky testování, nezaručuje adekvátní propojitelnost.
  • Informace o provozu mobilního telefonu najděte prosím v jeho dokumentaci.


Yes: Dostupné

No: Nedostupné

-: Bez funkce

*1 Odchozí hovor možná nepůjde uskutečnit v závislosti na aktuálních podmínkách mobilního telefonu.
*2 Soukromý režim nebo režim hands free možná nebude dostupný.
*3 Obvyklý zvuk vyzvánění možná nebude dostupný.
*4 Přenos celého adresáře telefonu možná nepůjde uskutečnit.
*5 Funkce pozastavení, zastavení, přeskočení, rychlé převinutí, vrácení zpět, rychlé převinutí zpět možná nebudou fungovat standardně.
*6 Může docházet k vynechávání zvuku, k šumu nebo může být hlas slabě slyšet. Opětovným připojením je možné tyto stavy zlepšit.
*7 Jméno ve staženém nebo přeneseném telefonním seznamu se nemusí zobrazit správně.
*8 Po přenosu telefonního seznamu nemusí být možné se znovu připojit. Resetujte telefon a jednotku a pak se znovu připojte.
*9 Není možné se připojit mobilním telefonem, připojte se z navigace.
*10 Není možné provádět obsluhu navigací.
*11 Po hovoru audiopřehrávač automaticky neobnoví činnost.
*12 Vyzváněcí tón bude vnitropásmový (přenášený do sady).
*13 Po ukončení hovoru se může automaticky spustit zvuk modulu Bluetooth.
*14 Po přepnutí do soukromého režimu může dojít k odpojení Bluetooth. Po přepnutí do režimu handsfree spojte zařízení znovu ručně.
*15 Vysílání zvuku může po hovoru, který jej přeruší, zůstat v pozastaveném stavu. Spusťte znovu přehrávání tlačítkem Play.

Zpět na začátek stránky