Czech Republic

FZ709E – kompatibilita s mobilním telefonem

Tato stránka obsahuje informace o potvrzené propojitelnosti FZ709E s různými značkami mobilních telefonů.

  • Seznam telefonů není úplný a představuje pouze testovaný vzorek. Pokud telefon není uveden v seznamu, neznamená to, že propojení nebude fungovat.
  • Výsledky byly získány na základě testování za stanovených podmínek v továrně. Skutečné výsledky se mohou lišit, pokud jsou výrobky používány za odlišných podmínek a v odlišných prostředích.
  • Seznam pouze zprostředkovává výsledky testování, nezaručuje propojitelnost.
  • Informace o používání mobilního telefonu hledejte prosím v jeho dokumentaci.

  • Jiné znaky než anglická písmena se v telefonním seznamu nemusí zobrazit správně.
  • Po připojení může chvíli trvat, než bude dálkové ovládání ve vysílání zvuku plně funkční.
  • Zvuk nemusí být vždy možné přenést do systému, pokud během telefonního rozhovoru zapnete rádio. V takových případech může být zvuk přenesen následovně: - Přeneste zvuk pomocí mobilního telefonu. - Stisknutím tlačítka LIST zrušte soukromý režim.
  • Přidržení hovoru a volání s třetím účastníkem nejsou podporovány.

Doporučení

  • Pokud používáte Bluetooth hands-free, nepoužívejte současně zdířku pro výstup zvuku na mobilním telefonu.
  • Nepřipojujte najednou více než jedno zařízení, jinak může dojít k omezení použitelnosti systému. Před připojením jiného zařízení odpojte již připojené zařízení.


Ano: dostupné

Ne: nedostupné

-: funkce neobsažena

*1 Dálkové ovládání vysílání zvuku není plně podporováno.
*2 Po hovoru je vysílání zvuku odpojeno.
*3 Stav baterie není podporován.
*4 Signál sítě není podporován.
*5 Po hovoru audiopřehrávač automaticky neobnoví činnost.
*6 Připojení Bluetooth je po přenosu zvuku do mobilního telefonu odpojeno, proto nelze zvuk přenést zpět do jednotky rádia.
*7 Při tichém příchozím volání se z mobilního telefonu neozývá vyzvánění.
*8 Vysílání zvuku nemusí být plynulé.
*9 Dálkové ovládání vysílání zvuku neodpovídá.
*10 Je-li spuštěn audiopřehrávač, mobilní telefon nereaguje na opakované vytáčení.
*11 Je-li spuštěn audiopřehrávač, mobilní telefon nereaguje na odchozí volání. / Během vysílání zvuku nelze z jednotky rádia uskutečnit odchozí volání.
*12 Funkce opakovaného vytáčení vyžadovala proces dvakrát.
*13 Hovor nelze převést do mobilního telefonu / jednotky rádia.
*14 Při příchozím volání není slyšet vyzvánění.
*15 Dočasné zastavení, zastavení, o stopu výš, rychlé přetáčení vpřed (FF), o stopu níž a rychlé přetáčení zpět (FB) nemusí být k dispozici.
*16 Není možné provádět obsluhu navigací.
*17 Při vyzvánění je aktivován mikrofon.
*18 Z navigace není možný odchozí hovor.
*19 Při volání může být na druhém konci slyšet šum.
*20 Po ukončení hovoru se může automaticky spustit zvuk modulu Bluetooth.
*21 Po přepnutí do soukromého režimu může dojít k odpojení Bluetooth. Po přepnutí do režimu handsfree spojte zařízení znovu ručně.
*22 Vyzváněcí tón bude vnitropásmový (přenášený do sady).

Zpět na začátek stránky