Czech Republic

Kompatibilita NX700E s mobilními telefony

Tato stránka poskytuje informace o potvrzené propojitelnosti NX700E s různými typy mobilních telefonů.

  • Seznam telefonů není úplný a představuje pouze testovaný vzorek. Pokud telefon není uveden v seznamu, neznamená to, že nebude pracovat.
  • Výsledky byly získány na základě testování za stanovených podmínek v továrně. Skutečné výsledky se mohou lišit, pokud jsou výrobky používány za odlišných podmínek a v odlišných prostředích.
  • Seznam pouze zprostředkovává výsledky testování, ale není zárukou propojitelnosti.
  • Informace o používání mobilního telefonu hledejte prosím v jeho dokumentaci.


Y : Dostupné

N : Nedostupné

- : Bez funkce

*1 Vyzváněcí tón mobilního telefonu nelze přehrát z reproduktoru vozidla.
*2 Není možná registrace z navigace. Registraci proveďte z mobilního telefonu.
*3 Nelze přenést celý telefonní seznam najednou.
*4 Nelze přenést pouze jednu položku.
*5 Mobilní telefon je nutné používat až po připojení A2DP.
*6 Nemusí být možné připojení z navigace. Připojte se z mobilního telefonu.
*7 Nemusí být možná řádná registrace z navigace.
*8 Nemusí být možná řádná registrace z telefonu.
*9 Telefon nemusí udržet hovor spojený, pokud se Bluetooth spojení přeruší během hovoru odchozího/příchozího/odpovídání na hovor z navigace.
*10 Profil se může připojit automaticky i v případě, že byl odpojen telefonem.
*11 HFP se v závislosti na stavu mobilního telefonu nebo audio zařízení nemusí znovu připojit automaticky.
*12 V závislosti na stavu mobilního telefonu nebo audiozařízení nemusí být možná volba čísla na navigaci.
*13 Na navigaci nemusí být možné přepnout ze soukromého režimu do režimu handsfree.
*14 Nemusí být možné správné zobrazení čísla příchozího hovoru.
*15 Vyzvánění nemusí být k dispozici.
*16 Spojení Bluetooth nemusí být aktivní, pokud je telefon zamčený.
*17 Při přenosu celého telefonního seznamu může dojít ke ztrátě dat.
*18 V případě přerušení Bluetooth spojení se může režim přehrávání ukončit.
*19 Přehrávání se nemusí automaticky obnovit ani po opětném připojení Bluetooth.
*20 (Funkce pozastavení, zastavení, posuv o titul vpřed, posuv vpřed, posuv o titul zpět a posuv zpět nemusí být dostupné.)
*21 Zvuk může přeskakovat. Opětným připojením se může zlepšit.
*22 V závislosti na stavu mobilního telefonu nebo audio zařízení nemusí být možné opětné připojení A2DP.
*23 Ovládací tlačítko navigace nemusí být dostupné.
*24 Přenos dat DUN nemusí být k dispozici, pokud je na mobilním telefonu zobrazena jiná obrazovka, než vyčkávací.
*25 Zvuk nemusí být reprodukován, pokud se Bluetooth opětně připojí automaticky. Připojte profil znovu ručně.
*26 V závislosti na stavu telefonu nemusí být dostupný odchozí hovor.
*27 Vzájemné propojení nemusí být z mobilního telefonu dostupné.
*28 Nemusí být možné připojit profil DUN. Při přehrávání titulů přes A2DP se může zahájit připojování DUN.
*29 Vzhledem k nestabilitě nemusí být možné připojit DUN.
*30 Po dotyku na tlačítko „STOP“ se může A2DP odpojit.
*31 Během hovoru příchozího, odchozího a přijímání hovoru nemusí být možné zobrazit příslušnou obrazovku hovoru nebo se nemusí aktivovat vyzvánění, pokud je profil připojen automaticky.
*32 Po dokončení nebo zrušení přenosu telefonního seznamu nemusí být možné automatické připojení HFP. Připojte jej znovu ručně.
*33 Nemusí být možné uskutečnit odchozí hovor z paměti volaných čísel, přijatých hovorů a nepřijatých hovorů.
*34 Nemusí být možné uskutečnit odchozí hovor z telefonních seznamů.
*35 Paměť volaných čísel, paměť přijatých hovorů a paměť nepřijatých hovorů jsou promíchané. Nelze je přenést samostatně.
*36 V paměti nepřijatých hovorů nezůstaly žádné informace.
*37 V závislosti na stavu mobilního telefonu nebo audio zařízení nemusí být možný přenos/stažení telefonního seznamu.
*38 V závislosti na stavu mobilního telefonu nemusí být možný přenos/stažení paměti hovorů.
*39 V závislosti na typu kódování znaků mohou být některé znaky zkomolené.
*40 Telefonní seznam na SIM kartě není podporován.
*41 Jména ve staženém/přeneseném telefonním seznamu se mohou lišit.
*42 SMS přijatou telefonem lze do audio zařízení přenést ručně.
*43 Během stahování SMS může být spojení nestabilní.
*44 Stažení SMS nemusí být možné.
*45 Během příchozího hovoru nemusí být možné zobrazení jména.
*46 Pro příchozí hovory nemusí být spojení stabilní.
*47 Funkce DTMF není podporována.
*48 Během příchozího hovoru může někdy dojít ke ztrátě audio signálu v handsfree.
*49 Těsně po uskutečnění hovoru z iPhone a jeho ukončení může někdy být tlačítko Tel na obrazovce zdroje Source nefunkční.
V takovém případě stiskněte na NX700E tlačítko reset. Dále po stisku tlačítka reset iPhone opět připojte.
*50 Někdy nelze pokračovat v hovoru, pokud vypnete motor během volání nebo příjmu hovoru z jiného telefonu.
V takovém případě stiskněte na NX700E tlačítko reset. Kromě toho po stisku tlačítka reset iPhone opět připojte.
*51 Pokud sada vyžaduje stažení telefoních seznamů či zpráv SMS, telefon se může restartovat.
*52 Možnost zavěsit není ze sady dostupná.
*53 U příchozího hovoru může trvat přibližně 5 vteřin, než se ozve vyzváněcí tón.
*54 U příchozího hovoru může trvat přibližně 5 vteřin, než se objeví příslušná obrazovka.

Zpět na začátek stránky