Czech Republic

Kompatibilita BLT573 s mobilními telefony

Tato stránka poskytuje informace o potvrzené konektivitě Adaptéru s rozhraním Bluetooth BLT573 a mobilních telefonů různých značek.

  • Seznam telefonů není vyčerpávající a představuje pouze zkoušený vzorek. Pokud určitý telefon není uveden, nutně to neznamená, že nebude fungovat.
  • Výsledků bylo dosaženo na základě zkoušek za určitých podmínek v továrně. Skutečné výsledky mohou být odlišné, když se výrobky použijí za jiných podmínek a v jiném prostředí.
  • Seznam uvádí pouze výsledky zkoušek, ale není zárukou konektivity.
  • Označení baterie a označení antény nemusí u určitých modelů vždy odpovídat označení na mobilním telefonu.
  • Prvky podporované funkcí přenosu adresáře se budou lišit podle modelu telefonu.
  • Podporovány jsou pouze mobilní telefony, které odpovídají standardu Bluetooth HFP (Hands Free Profile).
  • Informace o ovládání mobilního telefonu najdete v příslušné dokumentaci.


*1 Privátní režim není k dispozici.
*2 Telefonní seznam nebude automaticky synchronizován. Kontakty prosím přeneste ručně pomocí OPP (Object Push Profile).
*3 Object Push Profile (OPP) „jeden po druhém“ není k dispozici.
*4 Object Push Profile (OPP) „pro výběr“ není k dispozici.
*5 Kontakty SIM nebudou automaticky synchronizovány.
*6 Registr volání nebude automaticky synchronizován.
*7 Úroveň sítě může být zobrazena nesprávně na hlavní jednotce.
*8 Úroveň baterie může být zobrazena nesprávně na hlavní jednotce.
*9 Trojstranné volání není podporováno.
*10 Není možné zavěsit aktivní hovor při trojstranném volání.
*11 Není možné odmítnout druhý hovor při trojstranném volání.
*12 Není možné přepnout hovor při trojstranném volání.
*13 Při hledání se někdy může místo názvu zařízení Bluetooth zobrazit adresa.
*14 Někdy se připojení nemusí zdařit, zkuste se připojit znovu.
*15 Vyhledání sady nebo přenos telefonních seznamů někdy nemusí být k dispozici.
*16 Po přepnutí do privátního režimu dojde k odpojení Bluetooth.
*17 Přenesené číslo z telefonního seznamu nebo historie se nemusí zobrazit správně.
*18 Po stisknutí tlačítka ukončení hovoru na sadě může dojít k přechodu do privátního režimu.
*19 Pokud je na telefonu zobrazena nabídka, nelze ze sady uskutečnit odchozí hovor.

Zpět na začátek stránky