Czech Republic

CX501E – kompatibilita s mobilními telefony

Tato stránka obsahuje informace o potvrzené propojitelnosti jednotky CX501E s různými značkami mobilních telefonů.

  • Seznam telefonů není úplný a představuje pouze testovaný vzorek. Pokud telefon není uveden v seznamu, neznamená to, že propojení nebude fungovat.
  • Výsledky byly získány na základě testování za stanovených podmínek v továrně. Skutečné výsledky se mohou lišit, pokud budou výrobky používány za jiných podmínek a v odlišných prostředích.
  • Seznam pouze zprostředkovává výsledky testování, nezaručuje propojitelnost.
  • Informace o používání mobilního telefonu hledejte prosím v jeho dokumentaci.
  • Při automatickém řízení hlasitosti hovoru může být hlasitost hovoru na začátku hovoru nestabilní – v závislosti na stavu komunikace a modelu telefonu.

Upozornění k přenosu telefonního seznamu

  • Pokud telefonní seznam obsahuje i jiné znaky než alfanumerické, nemusí se tyto znaky zobrazit správně.
  • V závislosti na nastavení kategorie telefonního čísla nemusí být přenos kategorie možný.
  • Jednotka může registrovat maximálně 5 mobilních telefonů a 100 telefonních seznamů pro každý. Které telefonní seznamy a která čísla z vícenásobných telefonních seznamů budou při přenosu všech telefonních seznamů přenesena, záleží na mobilních telefonech.


Yes (Ano): K dispozici

No (Ne): Není k dispozici

-: Žádná funkce

Zpět na začátek stránky