Czech Republic

Kompatibilita MAX688RBT, VRX888RBT, VX709E, VZ709E s mobilními telefony

Tato stránka poskytuje informace o potvrzené propojitelnosti MAX688RBT, VRX888RBT, VX709E a VZ709E s různými typy mobilních telefonů.

 • Seznam telefonů není úplný a představuje pouze testovaný vzorek. Pokud telefon není uveden v seznamu, neznamená to že propojení nebude fungovat.
 • Výsledky byly získány na základě testování za stanovených podmínek v továrně. Skutečné výsledky se mohou lišit, pokud jsou produkty používány za odlišných podmínek a v odlišných prostředích.
 • Seznam pouze zprostředkovává výsledky testování, nezaručuje adekvátní propojitelnost.
 • Funkce podporované pomocí přesunu adresáře se budou lišit v závislosti na modelu telefonního přístroje.
 • Jsou podporovány pouze mobilní telefony vyhovující níže uvedeným profilům.
  • Bluetooth HFP (Handsfree profil)
  • Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  • Bluetooth AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
 • Informace o provozu mobilního telefonu najděte prosím v jeho dokumentaci.


Y : Dostupné
N : Nedostupné
- : Mobilní telefon nemá tuto funkci.
*1 Odchozí hovor možná nepůjde uskutečnit v závislosti na aktuálních podmínkách mobilního telefonu.
*2 Soukromý režim možná nebude dostupný.
*3 Přenos celého adresáře telefonu možná nepůjde uskutečnit.
*4 Funkce pozastavení, přeskočení, rychlé převinutí, vrácení zpět, rychlé převinutí zpět možná nebudou fungovat standardně.
*5 V případě nesprávného fungování mobilního telefonu je třeba jeho software aktualizovat.
*6 Po zapnutí náhlavní jednotky je nutné pokaždé znovu připojit Bluetooth z mobilního telefonu.
*7 Automatické přehrávání někdy nemusí být k dispozici ani po opětovném připojení Bluetooth.
*8 Dočasné zastavení, zastavení, o stopu výš, rychlé přetáčení vpřed (FF), o stopu níž a rychlé přetáčení zpět (FB) nemusí být k dispozici.
*9 Může docházet k vynechávání zvuku nebo k šumu. Opětovným připojením je možné tyto stavy zlepšit.
*10 Není možné provádět obsluhu navigací.
*11 Po hovoru audiopřehrávač automaticky neobnoví činnost.
*12 Po ukončení hovoru se může stále zobrazovat obrazovka s voláním, resetujte navigaci.
*13 Zvuk může být zkreslený.
*14 Po ukončení hovoru se může automaticky spustit zvuk modulu Bluetooth.
*15 Vyzváněcí tón bude vnitropásmový (přenášený do sady).

Zpět na začátek stránky