Czech Republic

Kompatibilita FB278RBT, FB288RBT, FB289RBT s mobilními telefony

Tato stránka poskytuje informace o potvrzené propojitelnosti FB278RBT, FB288RBT, FB289RBT s různými typy mobilních telefonů.

  • Seznam telefonů není úplný a představuje pouze testovaný vzorek. Pokud telefon není uveden v seznamu, neznamená to, že propojení nebude fungovat.
  • Výsledky byly získány na základě testování za stanovených podmínek v továrně. Skutečné výsledky se mohou lišit, pokud jsou výrobky používány za odlišných podmínek a v odlišných prostředích.
  • Seznam pouze zprostředkovává výsledky testování, nezaručuje propojitelnost.
  • Informace o používání mobilního telefonu hledejte prosím v jeho dokumentaci.


Handsfree

*1 Hlasové volba prostřednictvím sluchátka není možná.
*2 Nelze připojit automaticky, je vyžadováno připojení ruční.
*3 Hovor nelze předat.
*4 Po ukončení hovoru se nelze vrátit k A2DP.
*5 Telefon nedisponuje hlasovou volbou.
*6 Odmítnutí/ukončení hovoru může odpojit sluchátko.
*7 Při použití sady do auta nelze obnovit připojení.
*8 Funkci opakované volby nelze použít.
*9 Nelze odmítnout volání.
*10 Přehrávání pouze audio streamu v režimu BT Audio je nutné je před přepnutím do jiného režimu zastavit.
*11 Vzhledem k omezení sítě nelze zobrazit ID volajícího.
*12 Hlasová volba není možná.

Audio stream

*13 Po ukončení hovoru se nelze vrátit k A2DP.
*14 Během reprodukce audio streamu sadou do auta nelze přijmout příchozí hovor.
Sada do auta se přijmutím hovoru odpojí.
*15 Aktivací funkce telefonu se Bluetooth vždy odpojí.
*16 Během reprodukce audio streamu sluchátkem nelze odmítnout příchozí hovor.
*17 Nelze použít vyhledávání dopředu/zpět.

Zpět na začátek stránky