Czech Republic

CZ501E, CZ301E, FZ501E – kompatibilita s mobilními telefony

Tato stránka obsahuje informace o potvrzené propojitelnosti jednotek CZ501E, CZ301E a FZ501E s různými značkami mobilních telefonů.

  • Seznam telefonů není úplný a představuje pouze testovaný vzorek. Pokud telefon není uveden v seznamu, neznamená to, že propojení nebude fungovat.
  • Výsledky byly získány na základě testování za stanovených podmínek v továrně. Skutečné výsledky se mohou lišit, pokud budou výrobky používány za jiných podmínek a v odlišných prostředích.
  • Seznam pouze zprostředkovává výsledky testování, nezaručuje propojitelnost.
  • Informace o používání mobilního telefonu hledejte prosím v jeho dokumentaci.

Upozornění k přenosu telefonního seznamu

  • Pokud telefonní seznam obsahuje i jiné znaky než alfanumerické, nemusí se tyto znaky zobrazit správně.
  • Přenos do telefonního seznamu se v závislosti na samotném telefonním čísle nemusí zdařit.
  • Speciálně u telefonních čísel majících na začátku „00“ nemusí být normální přenos čísla a jména možný. Místo „00“ bude na začátku přeneseno „+“.
  • V závislosti na nastavení kategorie telefonního čísla nemusí být přenos kategorie možný.
  • Pokud je příjmení delší než 9 znaků, není zobrazení kategorie telefonního čísla možné.


Y (A): K dispozici

N: Není k dispozici

-: Žádná funkce

*1 Místo vyzváněcího tónu mobilního telefonu zazní vyzváněcí tón přednastavený v navigační či zvukové sadě.
*2 Není možné provést registraci z navigace. Proveďte registraci z mobilního telefonu.
*3 Není možné přenést celý telefonní seznam najednou.
*4 Není možné přenést jednotlivou položku.
*5 S mobilním telefonem je nezbytné pracovat po připojení A2DP.
*6 Může se stát, že není možné provést připojení z navigace. Proveďte připojení z mobilního telefonu.
*7 Může se stát, že není možné provést správně registraci z navigace.
*8 Může se stát, že není možné provést správně registraci z telefonu.
*9 Může se stát, že telefon nepřidrží hovor, pokud je připojení Bluetooth rozpojeno během navazování, přijímání nebo zodpovídání hovoru na navigaci.
*10 Profil může být automaticky připojen, i když je odpojen telefonem.
*11 V závislosti na podmínkách mobilního telefonu nebo zvukové jednotky se může stát, že nebude HFP/A2DP automaticky opětovně připojeno. Proveďte opětovné připojení ručně.
*12 V závislosti na podmínkách mobilního telefonu nebo zvukové jednotky se může stát, že nebude možné provést vytočení na navigaci.
*13 Může se stát, že není možné změnit pomocí navigace privátní režim na režim handsfree.
*14 Může se stát, že se číslo příchozího hovoru nezobrazí správně.
*15 Může se stát, že nezazní vyzváněcí tón.
*16 Může se stát, že připojení Bluetooth není vytvořeno, pokud je telefon zablokován.
*17 Při přenosu celého telefonního seznamu může dojít ke ztrátě dat.
*18 Režim přehrávání může být ukončen, pokud je připojení Bluetooth rozpojeno.
*19 Hudba může po opětovném připojení nebo přerušujícím hovoru zůstat v pozastaveném stavu.
*20 Funkce Temporary Stop (Dočasné zastavení), Stop (Zastavení), Track up (O stopu výš), FF (Rychlé přetáčení vpřed), Track down (O stopu níž) a FB (Rychlé přetáčení zpět nemusí být k dispozici.
*21 Občas může docházet k vynechávání zvuku. Opětovným připojením je možné tyto stavy zlepšit.
*22 V závislosti na podmínkách mobilního telefonu nebo zvukové jednotky se může stát, že nebude A2DP automaticky opětovně připojeno.
*23 Může se stát, že ovládací tlačítko navigace není k dispozici.
*24 Může se stát, že přenos dat telefonickým připojením sítě (DUN) není možný, pokud je mobilní telefon na jiné obrazovce než na vyčkávací.
*25 Po automatickém opětovném vytvoření připojení Bluetooth se může stát, že nevychází zvuk. Připojte profil znovu ručně.
*26 V závislosti na podmínkách mobilního telefonu se může stát, že odchozí hovor není možný.
*27 Může se stát, že není možné vytvořit vzájemné připojení mobilního telefonu a zařízení.
*28 Může se stát, že není možné provést připojení profilu DUN (telefonického připojení sítě). Přehrávání stop pomocí A2DP může spustit připojení DUN.
*29 Může se stát, že vzhledem k nestabilitě není možné provést připojení DUN.
*30 Pokud se dotknete tlačítka STOP, může být A2DP odpojeno.
*31 Při příchozím či odchozím hovoru nebo při přijímání hovoru a automatickém připojení profilu se může stát, že se nezobrazí příslušná obrazovka hovoru nebo nezazní vyzváněcí tón.
*32 Při ukončení nebo zrušení přenosu telefonního seznamu se může stát, že se není možné automaticky připojit k HFP. Proveďte opětovné připojení ručně.
*33 Může se stát, že nelze uskutečnit odchozí hovor z historie vytáčených volání, historie přijatých volání nebo historie zmeškaných volání.
*34 Může se stát, že není možné uskutečnit odchozí hovor z telefonního seznamu.
*35 Historie vytáčených volání, historie přijatých volání a historie zmeškaných volání jsou promíchány. Nelze je přenést samostatně.
*36 Historie zmeškaných volání neobsahuje žádné informace.
*37 V závislosti na podmínkách mobilního telefonu nebo zvukové jednotky se může stát, že nebude možné přenést či stáhnout telefonní seznam.
*38 V závislosti na podmínkách mobilního telefonu nebo zvukové jednotky se může stát, že nebude možné stáhnout historii volání.
*39 Znaky s určitými kódy mohou být zkomoleny.
*40 Navigace může zobrazovat ikonu připojení i po odpojení od zvukové brány.
*41 Po přerušení příchozím hovorem se může stát, že navigace nebude pokračovat v přehrávání hudby. Také se nemusí zobrazit časovač.
*42 Někdy se připojení nemusí zdařit, zkuste se připojit znovu.
*43 Připojení Bluetooth může být nestabilní a bránit v používání.
*44 Při volání může na obou stranách docházet k šumu nebo vynechávání zvuku.
*45 Basy mohou znít slabě.
*46 Občas může dojít k zablokování. Aby zařízení fungovalo normálně, nastartujte znovu vozidlo.
*47 V závislosti na nastavení kategorie telefonního čísla se může stát, že se nezobrazí kategorie či nepřenese číslo.
*48 Může se připojit automaticky bez zadání kódu PIN.
*49 Po připojení může začít automaticky začít přehrávat hudbu na mobilním telefonu.
*50 Není možné ovládat navigaci nebo zvukové zařízení.
*51 Historie přijatých volání není podporována.
*52 Historie vytáčených volání není podporována.
*53 Zvuková brána může zobrazovat ikonu připojení i po odpojení od zvukové brány.
*54 Po přijetí příchozího hovoru během přehrávání hudby se někdy může stát, že není slyšet hlas. Aby zařízení fungovalo normálně, nastartujte znovu vozidlo.

Zpět na začátek stránky