Romania

Compatibilitatea cu telefoanele mobile pentru CZ501E, CZ301E, FZ501E

Această pagină oferă informaţii privind conectivitatea confirmată a CZ501E, CZ301E şi FZ501E cu diverse mărci de telefoane mobile.

  • Lista de telefoane nu este completă şi vizează numai modelele testate. Dacă un telefon nu se regăseşte în listă, aceasta nu înseamnă neapărat şi că nu va funcţiona.
  • La rezultate s-a ajuns prin testarea în anumite condiţii în fabrică. În practică, rezultatele pot diferi dacă produsele se utilizează în condiţii şi în medii diferite.
  • Lista indică numai rezultatele testării, negarantând şi conectivitatea.
  • Pentru informaţii privind utilizarea telefonului mobil, consultaţi documentaţia aferentă acestuia.

Notă privind transferul din agendă

  • Este posibil să nu se afişeze normal când agenda telefonică conţine un alt caracter decât cele alfanumerice.
  • În funcţie de numărul de telefon propriu-zis, transferul în agendă poate fi nereuşit.
  • Este posibil ca numărul şi numele să nu poată fi transferate normal, mai ales în cazul numerelor telefonice cu „00” în faţă. Secvenţa „00” va fi înlocuită cu un „+” la transfer.
  • Este posibil să nu se poată transfera categoria numărului de telefon, în funcţie de setarea categoriei.
  • Categoria numărului de telefon nu va putea fi afişată dacă numele de familie depăşeşte 9 caractere.


Y (Da): Disponibil

N (Nu): Indisponibil

-: Fără funcţie

*1 Se va activa soneria presetată în sistemul de navigaţie/audio în locul soneriei telefonului mobil.
*2 Înregistrarea din sistemul de navigaţie nu este disponibilă. Efectuaţi înregistrarea din telefonul mobil.
*3 Transferul integral al agendei telefonice nu este disponibil.
*4 Transferul unei singure intrări nu este disponibil.
*5 Este necesar să se acţioneze telefonul mobil după conectarea A2DP.
*6 Conectarea din sistemul de navigaţie poate să nu fie disponibilă. Efectuaţi conectarea din telefonul mobil.
*7 Este posibil ca înregistrarea corectă din sistemul de navigaţie să nu fie disponibilă.
*8 Este posibil ca înregistrarea corectă din telefon să nu fie disponibilă.
*9 Este posibil ca telefonul să nu poată reţine apelul în cazul întreruperii conexiunii prin Bluetooth când se efectuează/se primeşte/se răspunde la un apel prin sistemul de navigaţie.
*10 Profilul poate fi conectat automat chiar şi dacă este deconectat de telefon.
*11 Este posibil ca HFP/A2DP să nu poată fi reconectat automat, în funcţie de condiţiile de utilizare a telefonului mobil sau a unităţii audio. Efectuaţi reconectarea manual.
*12 Este posibil ca numărul să nu poată fi format prin sistemul de navigaţie în funcţie de condiţiile de utilizare a telefonului mobil sau a unităţii audio.
*13 Este posibil să nu fie permisă comutarea din modul privat pe cel hands-free prin sistemul de navigaţie.
*14 Este posibil ca afişarea corectă a numărului de telefon de la care se primeşte apelul să nu fie disponibilă.
*15 Este posibil ca soneria să nu fie disponibilă.
*16 Este posibil să nu se poată stabili conexiunea prin Bluetooth dacă telefonul este blocat.
*17 Este posibil să se piardă date la transferul integral al agendei telefonice.
*18 Este posibil ca modul de redare să fie întrerupt dacă se întrerupe conexiunea Bluetooth.
*19 Este posibil ca redarea muzicii să rămână suspendată după reconectare sau după un apel care a întrerupt redarea.
*20 Este posibil ca funcţiile Temporary Stop (Oprire temporară), Stop (Oprire), Track up (Următoarea piesă), FF (Derulare rapidă înainte), Track down (Piesa anterioară) şi FB (Derulare rapidă înapoi) să nu fie disponibile.
*21 Este posibil ca sunetul să fie redat cu întreruperi. Calitatea redării poate fi îmbunătăţită prin reconectare.
*22 Este posibil ca A2DP să nu poată fi reconectat, în funcţie de condiţiile de utilizare a telefonului mobil sau a unităţii audio.
*23 Este posibil ca butonul de control al sistemului de navigaţie să fie indisponibil.
*24 Este posibil ca transferul de date DUN să nu fie disponibil dacă telefonul mobil se află în alt ecran cu excepţia celui de aşteptare.
*25 Este posibil ca sunetul să nu fie redat când reconectarea prin Bluetooth se efectuează automat. Reconectaţi profilul manual.
*26 Este posibil să nu se poată efectua apelul în funcţie de condiţiile de utilizare a telefonului mobil.
*27 Este posibil să nu se poată realiza conexiunea la telefonul mobil.
*28 Conectarea profilului DUN poate să nu fie disponibilă. Este posibil să se iniţieze conexiunea DUN când redaţi melodii prin A2DP.
*29 Este posibil să nu fie disponibilă conexiunea DUN, aceasta fiind instabilă.
*30 Este posibil ca A2DP să se deconecteze când apăsaţi pe tasta „STOP”.
*31 Este posibil să nu afişeze ecranul de primire/efectuare/acceptare apel sau soneria de ieşire dacă profilul este conectat automat când se primeşte/se efectuează/se acceptă un apel.
*32 Este posibil să nu se poată realiza conexiunea automată HFP când transferul agendei telefonice este finalizat sau anulat. Efectuaţi reconectarea manual.
*33 Este posibil să nu se poată efectua un apel din istoricul apelurilor efectuate, istoricul apelurilor primite sau istoricul apelurilor nepreluate.
*34 Este posibil să nu se poată efectua un apel din agendele telefonice.
*35 Istoricul apelurilor efectuate, istoricul apelurilor primite şi istoricul apelurilor nepreluate sunt combinate. Acestea nu pot fi transferate separat.
*36 Nu există informaţii rămase în istoricul apelurilor nepreluate.
*37 Este posibil ca transferul/descărcarea agendei telefonice să nu fie disponibile în funcţie de condiţiile de utilizare a telefonului mobil sau a unităţii audio.
*38 Este posibil ca descărcarea istoricului apelurilor să nu fie disponibilă în funcţie de condiţiile de utilizare a telefonului mobil sau a unităţii audio.
*39 Este posibil să fie deformate caracterele în funcţie de tipul codului caracterelor.
*40 Este posibil ca sistemul de navigaţie să continue să afişeze pictograma conexiunii dacă v-aţi deconectat de la AG.
*41 Este posibil ca sistemul de navigaţie să nu continue redarea muzicii după ce aceasta a fost întreruptă de un apel. Este posibil să nu se afişeze nici durata.
*42 Uneori, pot apărea probleme la conexiune; reîncercaţi.
*43 Conexiunea prin Bluetooth poate fi instabilă şi poate perturba utilizarea.
*44 Este posibil să apară zgomote sau ca redarea să fie întreruptă la ambele în timpul apelului.
*45 Este posibil ca basul să fie slab.
*46 Se poate bloca uneori, reporniţi autovehiculul pentru a reveni la funcţionarea normală.
*47 Este posibil să nu se poată afişa categoria şi să nu se poată transfera numărul în funcţie de setarea de categorie a numărului.
*48 Se poate conecta automat fără introducerea codului PIN.
*49 Este posibil să înceapă automat redarea muzicii de pe telefonul mobil după conectare.
*50 Nu este disponibil pentru utilizare din sistemul de navigaţie/audio.
*51 Nu este acceptată funcţia de istoric al apelurilor primite.
*52 Nu este acceptată funcţia de istoric al apelurilor efectuate.
*53 Este posibil ca AG să continue să afişeze pictograma conexiunii dacă v-aţi deconectat de la AG.
*54 Este posibil să nu puteţi auzi uneori vocea interlocutorului când acceptaţi un apel în timpul redării muzicii. Reporniţi autovehiculul pentru a reveni la funcţionarea normală.

Revenire la începutul paginii