Romania

Compatibilitatea CZ309E cu telefoanele mobile

Această pagină furnizează informaţii despre conectivitatea confirmată a CZ309E cu diverse mărci de telefoane mobile.

  • Lista telefoanelor mobile nu este exhaustivă şi reprezintă doar eşantionul testat.Dacă un telefon nu apare în listă, acest lucru nu înseamnă neapărat că nu va funcţiona.
  • Rezultatele au fost obţinute prin testarea în anumite condiţii în fabrică.Rezultatele reale pot fi diferite atunci când produsele sunt folosite în condiţii diferite şi în medii diferite.
  • Lista informează doar asupra rezultatelor testării, dar nu garantează conectivitatea.
  • Pentru informaţii despre funcţionarea telefonului mobil, vă rugăm să consultaţi documentaţia acestuia.


D : Disponibil

N : Indisponibil

- : Nu funcţionează

*1 Nu se poate reda soneria de apel al telefonului mobil la difuzor.
*2 Nu este disponibilă înregistrarea din navi. Vă rugăm să vă înregistraţi de pe telefonul mobil.
*3 Nu este disponibilă transferarea întregii agende telefonice odată.
*4 Nu este disponibilă transferarea unei singure înregistrări.
*5 Este necesar să operaţi telefonul mobil după ce A2DP este conectat. Sfârşitul formularului.
*6 Este posibilă să nu fie disponibilă conectarea din navi. Vă rugăm să vă conectaţi de pe telefonul mobil.
*7 Este posibil să nu fie disponibilă înregistrarea corectă din navi.
*8 Este posibil să nu fie disponibilă înregistrarea corectă de pe telefon.
*9 Este posibil ca telefonul să nu poată menţine apelul dacă legătura Bluetooth este deconectată când se efectuează/primeşte/răspunde la un apel în navi.
*10 Profilul poate fi conectat automat chiar dacă este deconectat de telefon.
*11 Este posibil ca HFP să nu poate fi reconectat automat în funcţie de condiţiile telefonului mobil sau ale unităţii audio.
*12 Este posibil să nu se poată forma din navi, în funcţie de condiţiile telefonului mobil sau ale unităţii audio.
*13 Este posibil să nu se poată schimba din mod privat în mod mâini libere din navi.
*14 Este posibil să nu se poate afişa corect numărul apelului recepţionat.
*15 Este posibil ca soneria de apel să nu fie disponibilă.
*16 Este posibil ca legătura Bluetooth să nu fie stabilită dacă telefonul este blocat.
*17 Se pot pierde date în timpul transferării integrale a agendei telefonice.
*18 Modul de redare poate fi încheiat dacă legătura Bluetooth este deconectată.
*19 Este posibil să nu se poată reda automat chiar dacă Bluetooth este reconectat.
*20 (Oprire temporară, oprire, melodia următoare, FF (derulare rapidă înainte), melodia anterioară şi FB (derulare rapidă înapoi) pot să nu fie disponibile.)
*21 Este posibil să se poată întrerupe sunetul. Este posibil să se îmbunătăţească prin reconectare.
*22 Este posibil să nu se poată reconecta A2DP, în funcţie de condiţiile telefonului mobil sau ale unităţii audio.
*23 Butonul de control al navi poate fi indisponibil.
*24 Transferul datelor DUN poate fi indisponibil dacă telefonul mobil este pe orice alt ecran în afară de ecranul de aşteptare.
*25 Sunetul poate să nu fie redat când Bluetooth este reconectat automat. Vă rugăm să reconectaţi din nou profilul manual.
*26 Apelul care se efectuează poate să nu fie disponibil în funcţie de condiţiile telefonului mobil.
*27 Este posibil să fie disponibilă conectarea între două persoane prin telefon mobil.
*28 Este posibil să nu fie disponibilă conectarea la profilul DUN. Conectarea DUN poate începe când redaţi melodiile cu A2DP.
*29 Este posibil să nu fie disponibilă conectarea DUN deoarece este instabil.
*30 A2DP poate fi deconectat când atingeţi tasta „OPRIRE”.
*31 Este posibil să nu fie disponibilă afişarea unui ecran al apelurilor recepţionate/efectuate/preluate sau să nu se poată reda soneria de apel dacă profilul a fost conectat automat la recepţionarea/efectuarea/preluarea unui apel.
*32 Este posibil să nu fie posibilă conectarea HFP automat când transferul agendei telefonice este finalizat sau anulat. Vă rugăm să vă reconectaţi manual.
*33 Este posibil să nu fie disponibilă efectuarea unui apel din jurnalul de apeluri efectuate, jurnalul de apeluri recepţionate sau jurnalul de apeluri ratate.
*34 Este posibil să nu fie disponibilă efectuarea unui apel din agenda telefonică.
*35 Jurnalul apelurilor efectuate, jurnalul apelurilor recepţionate şi jurnalul apelurilor ratate sunt amestecate. Ele nu pot fi transferate separat.
*36 Nu există nicio informaţie în jurnalul de apeluri ratate.
*37 Efectuarea unui apel nu este suportată.

Revenire la începutul paginii