Romania

Compatibilitatea NX700E cu telefoanele mobile

Această pagină furnizează informaţii despre conectivitatea confirmată a NX700E cu diverse mărci de telefoane mobile.

  • Lista telefoanelor mobile nu este exhaustivă şi reprezintă doar eşantionul testat. Dacă un telefon nu apare în listă, acest lucru nu înseamnă neapărat că nu va funcţiona.
  • Rezultatele au fost obţinute prin testarea în anumite condiţii în fabrică. Rezultatele reale pot fi diferite atunci când produsele sunt folosite în condiţii diferite şi în medii diferite.
  • Lista informează doar asupra rezultatelor testării, dar nu garantează conectivitatea.
  • Pentru informaţii despre funcţionarea telefonului mobil, vă rugăm să consultaţi documentaţia acestuia.


D : Disponibil

N : Indisponibil

- : Nu funcţionează

*1 Nu se poate reda soneria de apel al telefonului mobil prin difuzor.
*2 Nu se poate face înregistrarea din navi. Vă rugăm să vă înregistraţi de pe telefonul mobil.
*3 Nu se poate transfera toată agenda telefonică odată.
*4 Nu se poate transfera o singură înregistrare.
*5 Este necesar să operaţi telefonul mobil după ce este conectat A2DP.
*6 Este posibil să nu se poată face conectarea din navi. Vă rugăm să vă conectaţi de pe telefonul mobil.
*7 Este posibil să nu se poată face înregistrarea corectă din navi.
*8 Este posibil să nu se poată face înregistrarea corectă de pe telefon.
*9 Este posibil să nu se poată menţine apelul dacă legătura Bluetooth este deconectată când se efectuează/primeşte/răspunde la un apel din navi.
*10 Profilul poate fi conectat automat chiar dacă este deconectat de telefon.
*11 Este posibil ca HFP să nu poată fi reconectat automat în funcţie de condiţiile telefonului mobil sau ale unităţii audio.
*12 Este posibil să nu se poată forma din navi, în funcţie de condiţiile telefonului mobil sau ale unităţii audio.
*13 Este posibil să nu se poată schimba din mod privat în mod mâini libere din navi.
*14 Este posibil să nu se poată afişa corect numărul apelului recepţionat.
*15 Este posibil ca soneria de apel să nu fie disponibilă.
*16 Este posibil ca legătura Bluetooth să nu se stabilească dacă telefonul este blocat.
*17 Se pot pierde date în timpul transferării integrale a agendei telefonice.
*18 Modul de redare poate fi încheiat dacă legătura Bluetooth este deconectată.
*19 Este posibil să nu se poată reda automat chiar dacă Bluetooth este reconectată.
*20 (Oprire temporară, oprire, melodia următoare, FF (derulare rapidă înainte), melodia anterioară şi FR (derulare rapidă înapoi) pot să nu fie disponibile.)
*21 Este posibil să se poată întrerupe sunetul. Este posibil să se îmbunătăţească prin reconectare.
*22 Este posibil să nu se poată reconecta A2DP, în funcţie de condiţiile telefonului mobil sau ale unităţii audio.
*23 Butonul de control al navi poate fi indisponibil.
*24 Transferul datelor DUN poate fi indisponibil dacă telefonul mobil este pe orice alt ecran în afară de ecranul de aşteptare.
*25 Sunetul poate să nu fie redat când Bluetooth este reconectat automat. Vă rugăm să reconectaţi din nou profilul manual.
*26 Apelul care se efectuează poate să nu fie disponibil în funcţie de condiţiile telefonului mobil.
*27 Este posibil să nu se poată face conectarea între două persoane prin telefon mobil.
*28 Este posibil să nu se poată face conectarea la profilul DUN. Conectarea DUN poate începe când redaţi melodiile cu A2DP.
*29 Este posibil să nu se poată face conectarea la DUN din cauza instabilităţii.
*30 A2DP poate fi deconectat când atingeţi tasta „OPRIRE”.
*31 Este posibil să nu se poată afişa un ecran de recepţie/efectuare/preluare a unui apel sau să nu se poată reda soneria de apel dacă profilul a fost conectat automat la recepţionarea/efectuarea/preluarea unui apel.
*32 Este posibil să nu se poată conecta HFP automat când transferul agendei telefonice este finalizat sau anulat. Vă rugăm să vă reconectaţi manual.
*33 Este posibil să nu se poată efectua un apel din jurnalul de apeluri efectuate, jurnalul de apeluri recepţionate sau jurnalul de apeluri ratate.
*34 Este posibil să nu se poată efectua un apel din agenda telefonică.
*35 Jurnalul apelurilor efectuate, jurnalul apelurilor recepţionate şi jurnalul apelurilor ratate sunt amestecate. Ele nu pot fi transferate separat.
*36 Nu există nicio informaţie în jurnalul de apeluri ratate.
*37 Este posibil să nu se poată transfera/descărca agenda telefonică, în funcţie de condiţiile telefonului mobil sau ale unităţii audio.
*38 Este posibil să nu se poată transfera/descărca jurnalul apelurilor, în funcţie de condiţiile telefonului mobil sau ale unităţii audio.
*39 Caracterele pot fi deformate în funcţie de tipul codului de caractere.
*40 Agenda telefonică de pe SIM nu este suportată.
*41 Numele din agenda telefonică descărcată/transferată poate fi diferit.
*42 După primirea unui SMS pe telefon, acesta poate fi transferat manual pe unitatea audio.
*43 Conexiunea poate fi instabilă când se descarcă un SMS.
*44 Este posibil să nu se poată descărca SMS.
*45 Când se recepţionează un apel, este posibil să nu se poată afişa numele.
*46 Conexiunea poate fi instabilă pentru apelurile recepţionate.
*47 Funcţia DTMF nu este suportată.
*48 Semnalul audio în modul mâini libere poate fi pierdut uneori în timpul unui apel recepţionat.
*49 Uneori butonul Tel al ecranului sursă este inoperant după ce aţi efectuat un apel şi aţi oprit un apel imediat de pe un iPhone.
În acest caz, vă rugăm să apăsaţi butonul de resetare de pe NX700E. În plus, vă rugăm să vă reconectaţi la iPhone după apăsarea butonului de resetare.
*50 Uneori nu puteţi continua un apel după ce opriţi motorul maşinii în timp ce efectuaţi un apel sau primiţi un apel de la un alt telefon.
În acest caz, vă rugăm să apăsaţi butonul de resetare de pe NX700E. În plus, vă rugăm să vă reconectaţi la iPhone după apăsarea butonului de resetare.
*51 Este posibil ca telefonul să repornească când sistemul solicită descărcarea de agende telefonice sau SMS-uri.
*52 Nu se poate încheia un apel din sistem.
*53 Este posibil ca tonul de apel să fie emis după 5 secunde de la primirea apelului.
*54 Este posibil ca ecranul de primire a apelului să fie afişat după 5 secunde de la primirea apelului.

Revenire la începutul paginii