Romania

Compatibilitatea CZ500E cu telefoanele mobile

Această pagină furnizează informaţii despre conectivitatea confirmată a CZ500E cu diverse mărci de telefoane mobile.

  • Lista telefoanelor mobile nu este exhaustivă şi reprezintă doar eşantionul testat.Dacă un telefon nu apare în listă, acest lucru nu înseamnă neapărat că nu va funcţiona.
  • Rezultatele au fost obţinute prin testarea în anumite condiţii în fabrică.Rezultatele reale pot fi diferite atunci când produsele sunt folosite în condiţii diferite şi în medii diferite.
  • Lista informează doar asupra rezultatelor testării, dar nu garantează conectivitatea.
  • Pentru informaţii despre funcţionarea telefonului mobil, vă rugăm să consultaţi documentaţia acestuia.


D : Disponibil

N : Indisponibil

- : Nu funcţionează

*1 Nu se poate reda soneria de apel al telefonului mobil la difuzor.
*2 Nu este disponibilă înregistrarea din navi. Vă rugăm să vă înregistraţi de pe telefonul mobil.
*3 Nu este disponibilă transferarea întregii agende telefonice odată.
*4 Nu este disponibilă transferarea unei singure înregistrări.
*5 Este necesar să operaţi telefonul mobil după ce A2DP este conectat. Sfârşitul formularului.
*6 Este posibilă să nu fie disponibilă conectarea din navi. Vă rugăm să vă conectaţi de pe telefonul mobil.
*7 Este posibil să nu fie disponibilă înregistrarea corectă din navi.
*8 Este posibil să nu fie disponibilă înregistrarea corectă de pe telefon.
*9 Este posibil ca telefonul să nu poată menţine apelul dacă legătura Bluetooth este deconectată când se efectuează/primeşte/răspunde la un apel în navi.
*10 Profilul poate fi conectat automat chiar dacă este deconectat de telefon.
*11 Este posibil ca HFP să nu poate fi reconectat automat în funcţie de condiţiile telefonului mobil sau ale unităţii audio.
*12 Este posibil să nu se poată forma din navi, în funcţie de condiţiile telefonului mobil sau ale unităţii audio.
*13 Este posibil să nu se poată schimba din mod privat în mod mâini libere din navi.
*14 Este posibil să nu se poate afişa corect numărul apelului recepţionat.
*15 Este posibil ca soneria de apel să nu fie disponibilă.
*16 Este posibil ca legătura Bluetooth să nu fie stabilită dacă telefonul este blocat.
*17 Se pot pierde date în timpul transferării integrale a agendei telefonice.
*18 Modul de redare poate fi încheiat dacă legătura Bluetooth este deconectată.
*19 Este posibil să nu se poată reda automat chiar dacă Bluetooth este reconectat.
*20 (Oprire temporară, oprire, melodia următoare, FF (derulare rapidă înainte), melodia anterioară şi FB (derulare rapidă înapoi) pot să nu fie disponibile.)
*21 Este posibil să se poată întrerupe sunetul. Este posibil să se îmbunătăţească prin reconectare.
*22 Este posibil să nu se poată reconecta A2DP, în funcţie de condiţiile telefonului mobil sau ale unităţii audio.
*23 Butonul de control al navi poate fi indisponibil.
*24 Transferul datelor DUN poate fi indisponibil dacă telefonul mobil este pe orice alt ecran în afară de ecranul de aşteptare.
*25 Sunetul poate să nu fie redat când Bluetooth este reconectat automat. Vă rugăm să reconectaţi din nou profilul manual.
*26 Apelul care se efectuează poate să nu fie disponibil în funcţie de condiţiile telefonului mobil.
*27 Este posibil să fie disponibilă conectarea între două persoane prin telefon mobil.
*28 Este posibil să nu fie disponibilă conectarea la profilul DUN. Conectarea DUN poate începe când redaţi melodiile cu A2DP.
*29 Este posibil să nu fie disponibilă conectarea DUN deoarece este instabil.
*30 A2DP poate fi deconectat când atingeţi tasta „OPRIRE”.
*31 Este posibil să nu fie disponibilă afişarea unui ecran al apelurilor recepţionate/efectuate/preluate sau să nu se poată reda soneria de apel dacă profilul a fost conectat automat la recepţionarea/efectuarea/preluarea unui apel.
*32 Este posibil să nu fie posibilă conectarea HFP automat când transferul agendei telefonice este finalizat sau anulat. Vă rugăm să vă reconectaţi manual.
*33 Este posibil să nu fie disponibilă efectuarea unui apel din jurnalul de apeluri efectuate, jurnalul de apeluri recepţionate sau jurnalul de apeluri ratate.
*34 Este posibil să nu fie disponibilă efectuarea unui apel din agenda telefonică.
*35 Jurnalul apelurilor efectuate, jurnalul apelurilor recepţionate şi jurnalul apelurilor ratate sunt amestecate. Ele nu pot fi transferate separat.
*36 Nu există nicio informaţie în jurnalul de apeluri ratate.
*37 Este posibil ca transferul/descărcarea agendei telefonice să nu se poată realiza, în funcţie de starea telefonului mobil sau a unităţii audio.
*38 Este posibil ca descărcarea istoricului de apeluri să nu se poată realiza, în funcţie de starea telefonului mobil sau a unităţii audio.
*39 Este posibil să observaţi caractere deformate, în funcţie de tipul codului de caractere.
*40 Este posibil ca sistemul de navigaţie să continue să afişeze pictograma de conectare dacă a fost deconectat de la AG.
*41 Este posibil ca sistemul de navigaţie să nu mai redea muzica după ce a fost întrerupt de un apel. Este posibil şi să nu se afişeze timpul.
*42 Uneori conectarea este posibil să eşueze, reîncercaţi.
*43 Conexiunea prin Bluetooth poate fi instabilă, perturbând utilizarea.
*44 Pot apărea zgomote sau omisiuni în redare în timpul apelurilor.
*45 Este posibil ca joasele să fie redate slab.
*46 Poate fi suspendat uneori, reporniţi maşina pentru a reveni la funcţionarea normală.
*47 Este posibil să nu poată afişa categoria şi să nu poată transfera numărul, în funcţie de setarea de categorie a numărului.
*48 Este posibil să se conecteze automat, fără a se introduce codul PIN.
*49 Este posibil să înceapă automat să redea muzică pe telefonul mobil când este conectat.
*50 Nu poate fi utilizat cu unitatea de navigaţie/audio.
*51 Nu este disponibil istoricul apelurilor primite.
*52 Nu este disponibil istoricul apelurilor formate.
*53 Este posibil ca AG să continue să afişeze pictograma de conectare dacă a fost deconectat de la AG.
*54 Este posibil să nu auziţi uneori vocea când acceptaţi un apel primit în timp ce se redă muzică. Reporniţi maşina pentru a reveni la funcţionarea normală.
*55 Este posibil ca unele date din agenda telefonică să fi fost pierdute sau ca ordinea din agenda transferată să fi fost diferită. Se poate transfera un singur număr, restul numerelor vor fi pierdute.

Revenire la începutul paginii