Romania

Compatibilitatea Z509E, CX609E cu telefoanele mobile

Această pagină furnizează informaţii despre conectivitatea confirmată a CX609E, CZ509E cu diverse mărci de telefoane mobile.

  • Lista telefoanelor mobile nu este exhaustivă şi reprezintă doar eşantionul testat. Dacă un telefon nu apare în listă, acest lucru nu înseamnă neapărat că nu va funcţiona.
  • Rezultatele au fost obţinute prin testarea în anumite condiţii în fabrică. Rezultatele reale pot fi diferite atunci când produsele sunt folosite în condiţii diferite şi în medii diferite.
  • Lista informează doar asupra rezultatelor testării, dar nu garantează conectivitatea.
  • Pentru informaţii despre funcţionarea telefonului mobil, vă rugăm să consultaţi documentaţia acestuia.


D : Disponibil

N : Indisponibil

- : Nu funcţionează

*1 Apelul care se efectuează poate să nu fie disponibil în funcţie de condiţiile telefonului mobil.
*2 Este posibil ca modul Privat sau modul Mâini libere să nu fie disponibil.
*3 Este posibil ca soneria de apel să nu fie disponibilă.
*4 Este posibil ca transferarea agendei telefonice în întregime să nu fie disponibilă.
*5 Oprire temporară, oprire, melodia următoare, FF (derulare rapidă înainte), melodia anterioară şi FB (derulare rapidă înapoi) pot să nu fie disponibile.
*6 Este posibil să apară întreruperi ale sunetului/zgomot/volum redus al vocii. Prin reconectare, aceste probleme pot fi remediate.
*7 Este posibil ca numele din agenda telefonică descărcată/transferată să nu se afişeze corect.
*8 Este posibil ca reconectarea să nu se poată efectua după transferul unei agende telefonice; resetaţi telefonul şi unitatea pentru a stabili din nou conexiunea.
*9 Stabilirea conexiunii prin telefonul mobil nu este posibilă; stabiliţi conexiunea cu ajutorul funcţiei de navigare.
*10 Utilizarea cu ajutorul funcţiei de navigare nu este posibilă.
*11 Playerul audio nu îşi reia automat funcţionarea după încheierea unui apel.
*12 Tonul de apel va fi un ton de apel în bandă.
*13 Este posibil ca funcţia Bluetooth Audio să pornească automat după încheierea unui apel.
*14 Este posibil ca funcţia Bluetooth să fie deconectată atunci când se comută la modul privat. Restabiliţi manual conexiunea atunci când comutaţi la modul handsfree.
*15 Este posibil ca redarea audio în flux să rămână suspendată după un apel întrerupt. Atingeţi tasta „Play” pentru repornire.

Revenire la începutul paginii