Romania

Compatibilitatea dintre CX501E şi telefonul mobil

Această pagină oferă informaţii privind conectivitatea confirmată a CX501E cu diverse mărci de telefoane mobile.

  • Lista de telefoane nu este completă şi vizează numai modelele testate. Dacă un telefon nu se regăseşte în listă, aceasta nu înseamnă neapărat şi că nu va funcţiona.
  • La rezultate s-a ajuns prin testarea în anumite condiţii în fabrică. În practică, rezultatele pot diferi dacă produsele se utilizează în condiţii şi în medii diferite.
  • Lista indică numai rezultatele testării, negarantând şi conectivitatea.
  • Pentru informaţii privind utilizarea telefonului mobil, consultaţi documentaţia aferentă acestuia.
  • În cazul volumului apelului, funcţia de control va funcţiona automat; volumul apelului poate fi instabil la începutul apelului, în funcţie de starea legăturii cu telefonul sau de modelul telefonului.

Notă privind transferul din agendă

  • Este posibil să nu se afişeze normal când agenda telefonică conţine un alt caracter decât cele alfanumerice.
  • Este posibil să nu se poată transfera categoria numărului de telefon, în funcţie de setarea categoriei.
  • Poate înregistra maximum 5 telefoane mobile şi maximum 100 de agende telefonice pentru fiecare în parte. În cazul transferului tuturor agendelor telefonice, tipul de telefon mobil va condiţiona şi tipul de agende telefonice şi numere din agendele telefonice multiple care se vor transfera.


Yes (Da): Disponibil

No (Nu): Indisponibil

-: Fără funcţie

Revenire la începutul paginii