Romania

Compatibilitatea FZ709E cu telefoanele mobile

Această pagină furnizează informaţii despre conectivitatea confirmată FZ709E cu diverse mărci de telefoane mobile.

  • Lista de telefoane nu este exhaustivă şi prezintă doar modelele testate. Dacă un telefon nu este menţionat în listă nu înseamnă în mod necesar că acesta nu va funcţiona.
  • Rezultatele au fost obţinute în urma unor teste în fabrică efectuate în anumite condiţii. Este posibil ca rezultatele efective să difere atunci când produsele sunt utilizate în alte condiţii şi medii.
  • Lista raportează exclusiv rezultatele testării şi nu garantează posibilitatea de conectare.
  • Pentru informaţii privind utilizarea unui anumit telefon mobil, consultaţi documentaţia aferentă acestuia.

  • Este posibil ca unele caractere care nu sunt utilizate în limba engleză să nu se afişeze corect în agenda telefonului.
  • Este posibil ca telecomanda să devină funcţională pentru redarea audio în flux după un anumit timp de la conectare.
  • Este posibil ca semnalul audio să nu se poată transfera întotdeauna către sistem atunci când unitatea radio este pornită în timpul unei convorbiri telefonice. În astfel de cazuri, semnalul audio poate fi transferat în următoarele moduri: - Folosiţi telefonul mobil pentru a transfera semnalul audio - Apăsaţi pe tasta LIST pentru a anula modul privat
  • Funcţiile de apel în aşteptare şi conferinţă telefonică nu sunt acceptate

Recomandare

  • Evitaţi utilizarea funcţiei de ieşire audio a telefonului mobil în timp ce folosiţi dispozitivul hands-free prin Bluetooth.
  • Evitaţi conectarea simultană a mai multor dispozitive, deoarece aceasta poate afecta funcţionarea sistemului. Deconectaţi dispozitivul conectat înainte de a conecta alt dispozitiv.


Da: disponibil

Nu: indisponibil

-: nicio funcţie

*1 Controlarea prin telecomandă a redării audio în flux nu este complet acceptată
*2 Conexiunea de redare audio în flux se întrerupe după un apel
*3 Indicarea stării bateriei nu este acceptată
*4 Indicarea semnalului de reţea nu este acceptată
*5 Playerul audio nu îşi reia automat funcţionarea după un apel
*6 Conexiunea Bluetooth este întreruptă la transferarea semnalului audio către telefonul mobil; astfel, transferarea înapoi către unitatea radio nu este posibilă
*7 Nu se aude niciun ton de apel dacă se primeşte un apel în modul silenţios de pe telefon
*8 Este posibil ca redarea audio în flux să nu fie cursivă
*9 Controlarea prin telecomandă a redării audio în flux nu funcţionează
*10 Telefonul mobil nu reacţionează la reapelare atunci când playerul audio funcţionează.
*11 Telefonul mobil nu reacţionează la efectuarea unui apel în timp ce playerul audio funcţionează/Nu se poate efectua niciun apel din unitatea radio în timpul redării audio în flux
*12 Funcţia de reapelare a necesitat 2 operaţiuni
*13 Apelul nu poate fi transferat către telefonul mobil/unitatea radio
*14 Nu se aude tonul de apel la primirea unui apel
*15 Este posibil ca oprirea temporară, oprirea, următoarea piesă, derularea înainte, piesa anterioară şi derularea înapoi să nu fie disponibile.
*16 Utilizarea cu ajutorul funcţiei de navigare nu este posibilă.
*17 Microfonul se activează atunci când telefonul sună.
*18 Efectuarea unui apel cu ajutorul funcţiei de navigare nu este posibilă.
*19 Este posibil să auziţi zgomot la celălalt capăt al liniei în timpul unui apel.
*20 Este posibil ca funcţia Bluetooth Audio să pornească automat după încheierea unui apel.
*21 Este posibil ca funcţia Bluetooth să fie deconectată atunci când se comută la modul privat. Restabiliţi manual conexiunea atunci când comutaţi la modul handsfree.
*22 Tonul de apel va fi un ton de apel în bandă.

Revenire la începutul paginii