Thailand

ความสามารถในการเชื่อมต่อ Bluetooth

หน้านี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการเชื่อมต่อ Bluetooth ซึ่งได้รับการยืนยันแล้วของผลิตภัณฑ์ Clarion กับผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตรายอื่น

  • รายการผลิตภัณฑ์ที่แสดงเป็นเพียงบางรุ่นและใช้เพื่อเป็นตัวอย่างทดสอบเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ ไม่ได้หมายความว่าจะใช้งานไม่ได้
  • ผลที่ได้รับอ้างอิงจากการทดสอบภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดของโรงงาน ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างออกไปเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้เงื่อนไขและในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
  • รายการนี้แสดงผลลัพธ์จากการทดสอบเท่านั้น และไม่ได้รับประกันถึงความสามารถในการเชื่อมต่อ
  • ฟังก์ชันของรุ่นต่างๆ ที่แสดงในตารางได้รับการตรวจสอบภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง ณ วันที่ออก โปรดทราบว่าประสิทธิภาพอาจแตกต่างจากที่ระบุในตารางด้านบนเนื่องจากการอัพเดตเฟิร์มแวร์หรือการแก้ไขข้อมูลจำเพาะของโทรศัพท์ที่กระทำหลังการทดสอบ
  • โปรดทราบว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นที่ไม่มีข้อมูลบ่งบอกไว้ หรือซึ่งไม่มีการยืนยันขีดความสามารถในการทำงาน จะไม่ได้ระบุไว้

กลับสู่ด้านบนของหน้า