NX502A ความเข้ากันได้กับโทรศัพท์มือถือ

ข้อมูลความเข้ากันได้นี้อ้างอิงจากเฟิร์มแวร์โมดูล Bluetooth ของ NX502A เวอร์ชัน 1.34.00 ประจำเดือนตุลาคม 2555

หน้านี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการเชื่อมต่อซึ่งได้รับการยืนยันแล้วของ NX502A กับโทรศัพท์มือถือยี่ห้อต่างๆ

  • รายการโทรศัพท์ที่แสดงเป็นเพียงบางรุ่นและใช้เพื่อเป็นตัวอย่างทดสอบเท่านั้น โทรศัพท์รุ่นที่ไม่ได้ระบุไว้ ไม่ได้หมายความว่าจะใช้งานไม่ได้
  • ผลที่ได้รับอ้างอิงจากการทดสอบภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดของโรงงาน ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างออกไปเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้เงื่อนไขและในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
  • รายการนี้แสดงผลลัพธ์จากการทดสอบเท่านั้น และไม่ได้รับประกันถึงความสามารถในการเชื่อมต่อ
  • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์มือถือ โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมโทรศัพท์


ใช่: มี

ไม่ใช่: ไม่มี

-: ไม่มีฟังก์ชัน

กลับสู่ด้านบนของหน้า