Thailand

การใช้งานร่วมกับโทรศัพท์มือถือด้วย BLT370

หน้านี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์บลูทูธอินเทอร์เฟซรุ่น BLT370 เข้ากับโทรศัพท์มือถือหลากหลายยี่ห้อ

  • รายชื่อนี้จะแสดงเฉพาะโทรศัพท์รุ่นที่มีการทดสอบเท่านั้น ไม่ได้แสดงครบทุกรุ่น หากโทรศัพท์ของคุณไม่ได้อยู่ในรายชื่อนี้ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้งานด้วยไม่ได้
  • ผลการใช้งานได้มาจากการทดสอบภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดมาจากโรงงาน ผลการใช้งานจริงอาจมีความแตกต่างกัน เมื่อมีการใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้เงื่อนไขอื่นและในสภาพแวดล้อมอื่น
  • รายชื่อนี้เป็นการรายงานผลการทดสอบเท่านั้น ไม่มีการรับประกับผลการใช้งานจริง
  • ใช้ได้เฉพาะกับโทรศัพท์มือถือรุ่นที่มีมาตรฐาน Bluetooth HFP (Hands Free Profile) เท่านั้น
  • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์มือถือ โปรดดูคู่มือของโทรศัพท์

○=ใช้ได้

×=ใช้ไม่ได้


*1 ใช้โทรศัพท์ในการเชื่อมต่อใหม่
*2 ไม่สามารถเปิดเสียงเรียกเข้าในรถ
*3 ไม่สามารถยกเลิกสายที่โทรออก
*4 ไม่สามารถส่งผ่านออดิโอสตรีมมิ่งไปยัง BLT370
*5 ไม่สามารถปฏิเสธสายเรียกเข้า
*6 ไม่สามารถวางสายสนทนาได้
*7 ไม่สามารถโอนสายไปยังโทรศัพท์
*8 ไม่สามารถโอนสายไปยัง BLT370
*9 ยกเลิกการเชื่อมต่ออัตโนมัติหลังจากผ่านไปสักครู่
*10 หยุดทำงานเมื่อใช้ออดิโอสตรีมมิ่ง
*11 ไม่สามารถรับสายเมื่อใช้ออดิโอสตรีมมิ่ง

กลับสู่ด้านบนของหน้า