Slovenia

Združljivost CZ500E z mobilnimi telefoni

Ta stran ponuja informacije o potrjeni povezljivosti CZ500E z različnimi znamkami mobilnih telefonov.

  • Seznam telefonov ni izčrpen in predstavlja samo testni vzorec. Če telefon ni naveden, to še ne pomeni, da povezava ne bo delovala.
  • Rezultati so bili pridobljeni s pomočjo tovarniškega testiranja v določenih pogojih. Dejanski rezultati so lahko drugačni, če izdelek uporabljate v drugačnih pogojih in v drugačnem okolju.
  • Seznam poroča samo o rezultatih testiranja in ne jamči povezljivosti.
  • Za informacije o uporabi mobilnega telefona glejte dokumentacijo telefona.


Y : Na voljo

N : Ni na voljo

- : Brez funkcije

*1 Predvajanje melodije zvonjenja mobilnega telefona prek zvočnika ni na voljo.
*2 Registracija prek navigacije ni na voljo. Registracijo prosimo opravite prek mobilnega telefona.
*3 Prenos celotnega imenika naenkrat ni na voljo.
*4 It is not available to transfer a single entry.
*5 Po vzpostavitvi povezave A2DP je potrebno uporabiti mobilni telefon.
*6 Vzpostavitev povezave prek navigacije morda ni na voljo. Prosimo, da povezavo vzpostavite prek mobilnega telefona.
*7 Pravilna registracija prek navigacije morda ni na voljo.
*8 Pravilna registracija prek mobilnega telefona morda ni na voljo.
*9 Če med dohodnim/odhodnim klicem prek navigacije prekinete povezavo Bluetooth, telefon morda ne bo zmožen ohraniti klica.
*10 Profil morda ne bo povezan samodejno, tudi če povezavo prekinete prek telefona.
*11 HFP morda ne bo samodejno ponovno vzpostavil povezave, kar je odvisno od stanja mobilnega telefona ali avdio enote.
*12 Izbiranje številke na navigaciji morda ne bo na voljo, kar je odvisno od stanja mobilnega telefona ali avdio enote.
*13 Preklop iz zasebnega na prostoročni način prek navigacije morda ni na voljo.
*14 Pravilen prikaz številke klicatelja morda ni na voljo.
*15 Melodija zvonjenja morda ni na voljo.
*16 Povezava Bluetooth morda ne bo vzpostavljena, če je telefon zaklenjen.
*17 Med prenosom celotnega imenika lahko pride do izgube podatkov.
*18 Če prekinete povezavo Bluetooth, se bo način predvajanja morda končal.
*19 Samodejno predvajanje morda ne bo na voljo tudi pri ponovni vzpostavitvi povezave Bluetooth.
*20 (Funkcije začasna ustavitev, ustavitev, naslednji posnetek, vrtenje naprej, prejšnji posnetek in vrtenje nazaj morda ne bodo na voljo.)
*21 Zvok bo morda preskakoval. Ponovna vzpostavitev povezave bo morda odpravila težavo.
*22 Ponovna vzpostavitev povezave A2DP morda ne bo na voljo, kar je odvisno od stanja mobilnega telefona ali avdio enote.
*23 Krmilni gumb navigacije morda ni na voljo.
*24 Prenos podatkov DUN morda ne bo na voljo, če mobilni telefon ni na domačem zaslonu (v stanju pripravljenosti).
*25 Ob samodejni ponovni vzpostavitvi povezave Bluetooth zvoka morda ne bo. Prosimo, da povezavo ponovno vzpostavite ročno.
*26 Izhodni klic morda ne bo na voljo, kar je odvisno od stanja mobilnega telefona.
*27 Vzpostavitev povezave med obema napravama s pomočjo mobilnega telefona morda ni na voljo.
*28 Povezava profila DUN morda ne bo na voljo. Povezava DUN se bo morda začela vzpostavljati, če predvajate posnetke prek A2DP.
*29 Povezava DUN zaradi nestabilnosti morda ne bo na voljo.
*30 Če se dotaknete gumba »STOP«, se bo povezava A2DP morda prekinila.
*31 Prikaz zaslona dohodnega/odhodnega klica ali predvajanje melodije zvonjenja morda ne bo na voljo, če se je profil povezal samodejno med dohodnim/odhodnim klicem.
*32 Samodejna povezava HFP morda ne bo na voljo, če se prenos imenika konča ali prekine. Prosimo, da povezavo ponovno vzpostavite ročno.
*33 Odhodni klic iz zgodovine klicanih, prejetih ali zgrešenih klicev morda ne bo na voljo.
*34 Odhodni klic iz imenika morda ne bo na voljo.
*35 Zgodovina klicanih, prejetih in zgrešenih klicev je med seboj pomešana oz. ni ločena. Posamični prenos ni mogoč.
*36 V zgodovini zgrešenih klicev ni nobenih informacij.
*37 Prenos imenika morda ne bo mogoč, kar je odvisno od pogojev mobilnega telefona ali zvočne enote.
*38 Prenos zgodovine klicev morda ne bo mogoč, kar je odvisno od pogojev mobilnega telefona ali zvočne enote.
*39 Znaki so lahko popačeni, kar je odvisno od vrste kodiranja znakov.
*40 Navigacija lahko prikazuje ikono povezave, tudi ko je povezava z avdio prehodom prekinjena.
*41 Navigacija morda ne nadaljuje s predvajanjem glasbe, ko predvajanje prekine dohodni klic. Prav tako je možno, da ne prikazuje časovnika.
*42 Povezovanje je lahko občasno neuspešno. Takrat ponovno poskusite povezati napravi.
*43 Povezava Bluetooth je morda nestabilna in lahko moti uporabo.
*44 Med klicem se lahko v obeh pojavi šum ali preskok zvoka.
*45 Nizke frekvence se lahko slišijo slabše.
*46 Občasno se lahko preneha odzivati. V tem primeru znova zaženite avtomobil.
*47 Prikaz kategorij ali prenos številk morda ne bo mogoč, kar je odvisno od nastavitve kategorije številke.
*48 Naprava bo morda samodejno vzpostavila povezavo brez vnosa kode PIN.
*49 Ko je povezava vzpostavljena, lahko samodejno začne predvajati glasbo v mobilnem telefonu.
*50 Operacije ni mogoče izvesti z navigacijsko/zvočno enoto.
*51 Zgodovina dohodnih klicev ni podprta.
*52 Zgodovina odhodnih klicev ni podprta.
*53 Avdio prehod lahko prikazuje ikono povezave, tudi ko je povezava z njim prekinjena.
*54 Če boste med predvajanjem glasbe sprejeli dohodni klic, naprava v določenih primerih ne bo slišala glasu. V tem primeru znova zaženite avto.
*55 Določeni podatki iz imenika so morda izgubljeni ali pa je vrstni red prenesenega imenika drugačen. Prenesete lahko samo eno številko, ostale bodo izgubljene.s

Vrnitev na vrh strani