Slovenia

Združljivost CZ509E, CX609E z mobilnimi telefoni

Ta stran ponuja informacije o potrjeni povezljivosti NX700E z različnimi znamkami mobilnih telefonov.

  • Seznam telefonov ni izčrpen in predstavlja samo testni vzorec. Če telefon ni naveden, to še ne pomeni, da povezava ne bo delovala.
  • Rezultati so bili pridobljeni s pomočjo tovarniškega testiranja v določenih pogojih. Dejanski rezultati so lahko drugačni, če izdelek uporabljate v drugačnih pogojih in v drugačnem okolju.
  • Seznam poroča samo o rezultatih testiranja in ne jamči povezljivosti.
  • Za informacije o uporabi mobilnega telefona glejte dokumentacijo telefona.


Y : Na voljo

N : Ni na voljo

- : Brez funkcije

*1 Izhodni klic morda ne bo na voljo, kar je odvisno od stanja mobilnega telefona.
*2 Zasebni način ali Prostoročni način morda ne bo na voljo.
*3 Melodija zvonjenja morda ne bo na voljo.
*4 Prenos podatkov celotnega imenika morda ne bo na voljo.
*5 Funkcije začasna ustavitev, ustavitev, naslednji posnetek, vrtenje naprej, prejšnji posnetek in vrtenje nazaj morda ne bodo na voljo.
*6 Funkcija »Sound skip/Noise/Low voice« (Preskoči zvok/šum/šibek glas) bo morda na voljo. Delovanje je mogoče izboljšati z vnovično povezavo.
*7 Ime v prenesenem imeniku morda ne bo prikazano pravilno.
*8 Naprave po prenosu imenika morda ne bo mogoče znova povezati. Če želite znova vzpostaviti povezavo, ponastavite telefon in napravo.
*9 Povezave ni mogoče vzpostaviti z mobilnim telefonom. Poskusite jo vzpostaviti z navigacijskim sistemom.
*10 Operacije ni mogoče izvesti z navigacijskim sistemom.
*11 Predvajalnik zvoka po klicu ne začne samodejno predvajati zvoka.

*12 Za zvonjenje bo uporabljen ton zvonjenja, povezan s klicateljem.
*13 Po koncu klica se bo morda samodejno začelo pretakanje zvoka tehnologije Bluetooth.
*14 Povezava z napravo Bluetooth bo pri preklopu v zasebni način morda prekinjena. Povezavo z napravo po preklopu v prostoročni način znova vzpostavite ročno.
*15 Po vmesnem klicu se lahko pretakanje zvoka začasno zaustavi. Če želite znova zagnati pretakanje, se dotaknite gumba »Play« (Predvajaj).

Vrnitev na vrh strani