Slovenia

BLT573 združljivost z mobilnimi telefoni

Na tej strani so navedene informacije o potrjeni združljivosti Bluetooth vmesniškega adapterja BLT573 z različnimi znamkami mobilnih telefonov.

  • Seznam telefonov ni izčrpen in navaja le testne primere. Če telefon ni naveden, to ne pomeni, da morda ne bo deloval.
  • Rezultati so bili pridobljeni s testiranjem pod določenimi pogoji v tovarni. Dejanski rezultati so lahko drugačni, če izdelek uporabljate v drugačnih pogojih in v drugačnih okoljih.
  • Seznam navaja le rezultate testiranja, ni pa jamstvo za povezljivost.
  • Prikaz napolnjenosti baterije in jakosti signala se pri nekaterih modelih lahko razlikuje od prikaza na mobilnem telefonu.
  • Uporaba telefonskega imenika se lahko razlikuje od načina uporabe na mobilnem telefonu, odvisno od modela telefona.
  • Podprti so le modeli mobilnih telefonov, ki so skladni s standardom Bluetooth HFP (Hands Free Profile).
  • Za pomoč pri upravljanju mobilnega telefona si pomagajte z informacijami, ki so navedene v njegovi dokumentaciji.


*1 Zasebni način ni na voljo.
*2 telefonski imenik se ne bo uskladil samodejno. Prosimo, prenesite stike ročno, preko OPP (Object Push Profile).
*3 Object Push Profile (OPP) "eden po enega“ ni na voljo.
*4 Object Push Profile (OPP) "za izbiro“ ni na voljo.
*5 Stiki na SIM kartici se ne bodo uskladili samodejno.
*6 Klicni register se ne bo uskladil samodejno.
*7 Jakost signala na glavni enoti morda ne bo prikazana pravilno.
*8 Napolnjenost baterije na glavni enoti morda ne bo prikazana pravilno.
*9 Trismerno klicanje ni podprto.
*10 Pri trismernem klicanju, aktivnega klica ni možno zadržati.
*11 Pri trismernem klicanju, novega klica ni možno zavrniti.
*12 Pri trismernem klicanju, klica ni možno preklopiti.
*13 Pri iskanju je na mobilnem telefonu namesto imena naprave Bluetooth včasih lahko prikazan njen naslov.
*14 Občasno morda ne bo mogoče vzpostaviti povezave. Poskusite znova.
*15 Mobilni telefon morda ne bo mogel najti navigacijske naprave ali prenesti imenikov.
*16 Povezava z napravo Bluetooth bo pri preklopu v zasebni način prekinjena.
*17 Število prenesenih vnosov v imeniku ali zgodovina morda ne bodo prikazani pravilno.
*18 Ko klic prekinete tako, da se dotaknete navigacijske naprave, lahko mobilni telefon preklopi v zasebni način.
*19 Z navigacijsko napravo ni mogoče opraviti klica z mobilnim telefonom, ko je na mobilnem telefonu prikazan zaslon z menijem.

Vrnitev na vrh strani