Slovenia

Združljivost NX700E z mobilnimi telefoni

Ta stran ponuja informacije o potrjeni povezljivosti NX700E z različnimi znamkami mobilnih telefonov.

  • Seznam telefonov ni izčrpen in predstavlja samo testni vzorec. Če telefon ni naveden, to še ne pomeni, da povezava ne bo delovala.
  • Rezultati so bili pridobljeni s pomočjo tovarniškega testiranja v določenih pogojih. Dejanski rezultati so lahko drugačni, če izdelek uporabljate v drugačnih pogojih in v drugačnem okolju.
  • Seznam poroča samo o rezultatih testiranja in ne jamči povezljivosti.
  • Za informacije o uporabi mobilnega telefona glejte dokumentacijo telefona.


Y : Na voljo

N : Ni na voljo

- : Brez funkcije

*1 Melodije zvonjenja mobilnega telefona ni mogoče predvajati prek zvočnika.
*2 Registracija ni mogoča prek navigacije. Registracijo prosimo opravite prek mobilnega telefona.
*3 Prenos celotnega imenika naenkrat ni mogoč.
*4 Prenos enega vnosa ni mogoč.
*5 Po vzpostavitvi povezave A2DP je potrebno uporabiti mobilni telefon.
*6 Vzpostavitev povezave prek navigacije morda ni mogoča. Prosimo, da povezavo vzpostavite prek mobilnega telefona.
*7 Pravilna registracija prek navigacije morda ni mogoča.
*8 Pravilna registracija prek mobilnega telefona morda ni mogoča.
*9 Če med dohodnim/odhodnim klicem prek navigacije prekinete povezavo Bluetooth, klica morda ne bo mogoče ohraniti.
*10 Profil morda ne bo povezan samodejno, tudi če povezavo prekinete prek telefona.
*11 HFP morda ne bo samodejno ponovno vzpostavil povezave, kar je odvisno od stanja mobilnega telefona ali avdio enote.
*12 Izbiranje številke na navigaciji morda ne bo mogoče, kar je odvisno od stanja mobilnega telefona ali avdio enote.
*13 Preklop iz zasebnega na prostoročni način prek navigacije morda ni mogoč.
*14 Pravilen prikaz številke klicatelja morda ni mogoč.
*15 Melodija zvonjenja morda ne bo na voljo.
*16 Povezava Bluetooth morda ne bo vzpostavljena, če je telefon zaklenjen.
*17 Med prenosom celotnega imenika lahko pride do izgube podatkov.
*18 Če prekinete povezavo Bluetooth, se bo način predvajanja morda končal.
*19 Samodejno predvajanje morda ne bo mogoče tudi pri ponovni vzpostavitvi povezave Bluetooth.
*20 (Funkcije začasna ustavitev, ustavitev, naslednji posnetek, vrtenje naprej, prejšnji posnetek in vrtenje nazaj morda ne bodo na voljo.)
*21 Zvok bo morda preskakoval. Ponovna vzpostavitev povezave bo morda odpravila težavo.
*22 Ponovna vzpostavitev povezave A2DP morda ne bo mogoča, kar je odvisno od stanja mobilnega telefona ali avdio enote.
*23 Krmilni gumb navigacije morda ni na voljo.
*24 Prenos podatkov DUN morda ne bo na voljo, če mobilni telefon ni na domačem zaslonu (v stanju pripravljenosti).
*25 Ob samodejni ponovni vzpostavitvi povezave Bluetooth zvoka morda ne bo. Prosimo, da povezavo ponovno vzpostavite ročno.
*26 Izhodni klic morda ne bo na voljo, kar je odvisno od stanja mobilnega telefona.
*27 Vzpostavitev povezave med obema napravama s pomočjo mobilnega telefona morda ni mogoča.
*28 Povezava profila DUN morda ne bo mogoča. Povezava DUN se bo morda začela vzpostavljati, če predvajate posnetke prek A2DP.
*29 Povezava DUN zaradi nestabilnosti morda ne bo mogoča.
*30 Če se dotaknete gumba »STOP«, se bo povezava A2DP morda prekinila.
*31 Prikaz zaslona dohodnega/odhodnega klica ali predvajanje melodije zvonjenja morda ne bo mogoče, če se je profil povezal samodejno med dohodnim/odhodnim klicem.
*32 Samodejna povezava HFP morda ne bo mogoča, če se prenos imenika konča ali prekine. Prosimo, da povezavo ponovno vzpostavite ročno.
*33 Odhodni klic iz zgodovine klicanih, prejetih ali zgrešenih klicev morda ne bo mogoč.
*34 Odhodni klic iz imenika morda ne bo mogoč.
*35 Zgodovina klicanih, prejetih in zgrešenih klicev je med seboj pomešana oz. ni ločena. Posamični prenos ni mogoč.
*36 V zgodovini zgrešenih klicev ni nobenih informacij.
*37 Prenos imenika morda ne bo mogoč, kar je odvisno od stanja mobilnega telefona ali avdio enote.
*38 Prenos zgodovine klicev morda ne bo mogoč, kar je odvisno od stanja mobilnega telefona ali avdio enote.
*39 Znaki bodo morda popačeni, odvisno od vrste kodiranja znakov.
*40 Imenik kartice SIM ni podprt.
*41 Ime v prenesenem imeniku bo morda drugačno.
*42 Po prejetem SMS-u lahko le-tega ročno prenesete na avdio enoto.
*43 Povezava je med prenosom SMS-a lahko nestabilna.
*44 Prenos SMS-a morda ne bo mogoč.
*45 Prikaz številke klicatelja med dohodnim klicem morda ni mogoč.
*46 Povezava je med dohodnimi klici lahko nestabilna.
*47 Funkcija DTMF ni podprta.
*48 Med dohodnim klicem lahko pride do izgube prostoročnega zvočnega signala.
*49 Gumb Tel na izvornem zaslonu je po začetku ali koncu klica prek iPhone-a včasih neveljaven.
V takem primeru pritisnite gumb »Reset« na NX700E. Poleg tega po pritisku gumba »Reset« ponovno vzpostavite povezavo z iPhone-om.
*50 Če med odhodnim ali dohodnim klicem zaustavite motor vozila, včasih nadaljevanje pogovora ni mogoče.
V takem primeru pritisnite gumb »Reset« na NX700E. Poleg tega po pritisku gumba »Reset« ponovno vzpostavite povezavo z iPhone-om.
*51 Mobilni telefon se lahko ponovno zažene, ko naprava zahteva prenos imenikov ali sporočil SMS.
*52 Z napravo ni mogoče prekiniti klica.
*53 Ob dohodnem klicu lahko traja približno 5 sekund, preden se zasliši zvonjenje.
*54 Ob dohodnem klicu lahko traja približno 5 sekund, preden se na zaslonu prikaže klic.

Vrnitev na vrh strani