Slovenia

Združljivost mobilnih telefonov in naprav VX401E, VZ401E

Na tej strani najdete informacije o potrjeni povezljivosti naprav VX401E in VZ401E z mobilnimi telefoni različnih znamk.

  • Seznam mobilnih telefonov ni popoln in vsebuje le preizkušene telefone. Če telefona ni na seznamu, to ne pomeni nujno, da ni združljiv z napravo.
  • Rezultati so bili pridobljeni s preizkusi v nekaterih pogojih v tovarni. Dejanski rezultati se lahko razlikujejo, če se naprave uporabljajo v drugačnih pogojih in okoliščinah.
  • Na seznamu so navedeni izključno rezultati preizkusov, kar ne zagotavlja povezljivosti.
  • Več informacij o delovanju mobilnega telefona najdete v priloženi dokumentaciji.
  • Če polje Priimek obsega več kot 9 znakov, kategorije telefonske številke ni mogoče prikazati.


Yes: na voljo

No: ni na voljo

-:funkcija ni na voljo

*1 Tona zvonjenja mobilnega telefona ni mogoče predvajati prek zvočnika.
*2 Ni na voljo za registracijo iz navigacije. Registrirajte iz mobilnega telefona.
*3 Ni na voljo za prenos celotnega imenika hkrati.
*4 Ni na voljo za prenos posameznega vnosa.
*5 Ko vzpostavite povezavo A2DP, je treba enoto upravljati prek mobilnega telefona.
*6 Morda ni na voljo za povezavo iz navigacije. Povežite iz mobilnega telefona.
*7 Morda ni na voljo za pravilno registracijo iz navigacije.
*8 Morda ni na voljo za pravilno registracijo iz telefona.
*9 Klica ne bo mogoče nadaljevati, če je povezava Bluetooth prekinjena, ko se v navigaciji izvaja odhodni/dohodni klic.
*10 Profil se lahko samodejno poveže, tudi če povezavo prekine telefon.
*11 HFP morda ne bo samodejno povezan, kar je odvisno od pogojev mobilnega telefona ali avdio enote.
*12 Izbiranje številk za klic prek navigacije morda ne bo mogoče, kar je odvisno od pogojev mobilnega telefona ali avdio enote.
*13 Morda sprememba iz zasebnega načina v prostoročni način prek navigacije ne bo mogoča.
*14 Pravilen prikaz številke dohodnega klica morda ne bo na voljo.
*15 Ton zvonjenja morda ni na voljo.
*16 Povezave Bluetooth morda ne bo mogoče povezati, če je telefon zaklenjen.
*17 Pri prenosu celotnega imenika lahko pride do izgube podatkov.
*18 Način predvajanja se lahko konča, če se prekine povezava Bluetooth.
*19 Samodejno predvajanje morda ne bo na voljo, tudi če je Bluetooth ponovno povezan.
*20 Naslednje funkcije morda ne bodo na voljo: Temporary Stop (Začasno zaustavi), Stop (Zaustavi), Track up (Naslednji posnetek), FF (Hitro naprej), Track down (Prejšnji posnetek) in FB (Hitro nazaj).
*21 Občasno lahko pride do preskoka zvoka. To je mogoče izboljšati s ponovnim povezovanjem.
*22 Morda ne bo mogoče ponovno vzpostaviti povezave A2DP, kar je odvisno od pogojev mobilnega telefona ali avdio enote.
*23 Gumb za upravljanje navigacije morda ne bo na voljo.
*24 Prenos podatkov DUN morda ne bo na voljo, če je na mobilnem telefonu prikazan kateri koli zaslon, razen zaslona za čakanje.
*25 Če se Bluetooth poveže samodejno, zvoka morda ne bo mogoče predvajati. Profil ponovno povežite ročno.
*26 Odhodni klici morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od pogojev mobilnega telefona.
*27 Medsebojna povezava naprave in mobilnega telefona ni mogoča.
*28 Profila DUN morda ne bo mogoče povezati. Ko glasbo predvajate prek povezave A2DP, bo treba morda vzpostaviti prenos podatkov DUN.
*29 Profila DUN morda ne bo mogoče povezati zaradi nestabilne povezave.
*30 Povezava A2DP se lahko prekine, ko se dotaknete tipke »STOP«.
*31 Dohodnih/odhodnih/klicev v teku morda ne bo mogoče prikazati na zaslonu ali pa zvonjenje ne bo mogoče, če se je profil samodejno povezal med dohodnim/odhodnim/klicem v teku.
*32 Po končanem ali preklicanem prenosu imenika morda ne bo mogoče samodejno povezati HFP. Ponovno povežite ročno.
*33 Odhodnega klica ne bo mogoče izvesti iz zgodovine klicanih številk, prejetih klicev ali neodgovorjenih klicev.
*34 Odhodnega klica ne bo mogoče izvesti iz imenika.
*35 Zgodovina odhodnih, dohodnih in neodgovorjenih klicev bo pomešana. Ni jih mogoče prenesti ločeno.
*36 V zgodovini neodgovorjenih klicev ni nobenih podatkov.
*37 Prenos imenika morda ne bo mogoč, kar je odvisno od pogojev mobilnega telefona ali avdio enote.
*38 Prenos zgodovine klicev morda ne bo mogoč, kar je odvisno od pogojev mobilnega telefona ali avdio enote.
*39 Znaki so lahko popačeni, kar je odvisno od vrste kodiranja znakov.
*40 Navigacija lahko prikazuje ikono povezave, tudi ko je povezava z avdio prehodom prekinjena.
*41 Navigacija morda ne nadaljuje s predvajanjem glasbe, ko predvajanje prekine dohodni klic. Prav tako ne prikazuje časovnika.
*42 Povezovanje je lahko občasno neuspešno. Takrat ponovno poskusite povezati napravi.
*43 Povezava Bluetooth je lahko nestabilna in lahko moti uporabo.
*44 V obeh napravah se lahko med klicem pojavi šum ali preskok zvoka.
*45 Nizke frekvence se lahko slišijo slabše.
*46 Občasno lahko zamrzne. V takem primeru ponovno zaženite avto.
*47 Kategorije telefonske številke morda ne bo mogoče prikazati ali prenesti, kar je odvisno od nastavitev kategorije številke.
*48 Povezava se lahko vzpostavi samodejno tudi brez vnosa kode PIN.
*49 Po vzpostavljeni povezavi lahko mobilni telefon začne samodejno predvajati glasbo.
*50 Prenos zgodovine klicev morda ne bo na voljo.
*51 Glasovno klicanje morda ne bo na voljo.
*52 Pri sinhronizaciji imenika ali zgodovine klicev lahko pride do izgube podatkov ali pa se podatki ne morejo pravilno registrirati.
*53 Drugi klic morda ne bo podprt.
*54 Številka drugega klica morda ne bo prikazana.
*55 Sprejem ali zavrnitev dohodnega klica morda ne bo na voljo.
*56 Številka dohodnega klica morda ne bo prikazana.
*57 Odhodni klic iz mobilnega telefona morda ne bo na voljo.
*58 Pošiljanje klicnega tona ni na voljo.
*59 Ponovni klic ni na voljo.
*60 Menjava iz prostoročnega načina v zasebni način ali obratno morda ne bo na voljo.
*61 S številčno tipkovnico se lahko pošlje klicni ton in izbere nastavitev »tiho«.
*62 Ne podpira prenosa telefonskega imenika na kartico SIM.

Vrnitev na vrh strani