Slovak [Informácie o výrobkoch]

MODUL ROZHRANIA NMEA 2000

MW6

Discontinued

Pre zariadenia CMD6, CMD8, CMS2, CMS4, CMS5, M303 a M606

Modul rozhrania Clarion pre sieť NMEA 2000 vám umožní riadiť zdrojové jednotky Clarion pomocou multifunkčného displeja

Modul rozhrania MW6 kompatibilný so sieťou NMEA 2000 umožňuje bez problémov pridať lodné zdrojové jednotky Clarion do palubnej lodnej siete NMEA 2000, pričom dovoľuje riadenie zdrojových jednotiek Clarion priamo z multifunkčného displeja (MFD) lode. Modul MW6 možno jednoducho zapojiť spôsobom plug-and-play, nie je potrebná žiadna inštalácia. Po inštalácii modulu medzi multifunkčný displej a podporovanú lodnú zdrojovú jednotku Clarion môže posádka ovládať rôzne funkcie zvukového systému (vrátane zapnutia/vypnutia, výberu zdroja, prehrávania/pozastavenia, nasledujúcej/predchádzajúcej skladby a ďalších) priamo z rozhrania multifunkčného displeja. Modul MW6 okrem toho umožňuje dvojsmernú komunikáciu medzi zdrojovou jednotkou Clarion a multifunkčným displejom, vďaka čomu získava z multifunkčného displeja informácie o výbere zdroja, názve piesne/skladby, albumu, frekvencii rádia atď. a zobrazuje ich v grafickom používateľskom rozhraní.
MW6_hi_01
 Kompatibilná zdrojová jednotka Clarion
 Multifunkčný displej
 Radar [ARPA]
 Snímač vetra
 Prijímač GPS
 Kompas
 Rezistor na konci hlavnej vetvy
 Snímač rýchlosti
 Batéria
 Sledovanie motora
 T-konektor
 Hlavná vetva
 Vedľajšia vetva
  1. Domov
  2. Výrobky pre jednotlivcov
  3. Lodný zvukový systém
  4. MW6
  5. Dôležité

Domovská stránka