Slovak [Informácie o výrobkoch]

Služba na prevzatie príručiek produktov

Prečítajte si nasledujúce podmienky.

Skôr ako na tejto lokalite začnete používať službu na prevzatie príručiek produktov, musíte súhlasiť s nasledujúcimi podmienkami používania.

Podmienky používania

Príručky produktov na tejto lokalite sú chránené autorskými právami spoločnosti Clarion Co., Ltd. Neautorizované šírenie celého obsahu alebo jeho časti je zakázané zákonom. Jednu kópiu si však môžete vytlačiť na vlastné nekomerčné používanie.

Opravy chýb a iné podobné materiály sa niekedy dodávajú v škatuli s produktom ako doplnok k príručke produktu. Na tejto lokalite sa však všetky takéto materiály nenachádzajú.

Príručky produktov uvedené na tejto lokalite v podstate pochádzajú z čias prvého predaja produktu. Obsah príručiek produktov sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia, ak dôjde k zmenám v špecifikáciách produktu alebo v predpisoch, a môže sa líšiť od produktu alebo príručky produktu, ktorý vlastníte. Ak existujú rozdiely v špecifikáciách produktu, ktorý vlastníte, a v príručke produktu na tejto lokalite alebo ak máte otázky týkajúce sa obsahu tejto lokality, kontaktujte oddelenie zákazníckej podpory.

Navyše, ak je príručka produktu dodaná s produktom revidovaná, revidovaná verzia môže byť zverejnená na tejto lokalite bez predchádzajúceho upozornenia. Príručky produktov na tejto lokalite sa neaktualizujú s každou revíziou príručiek produktov, ktoré sa dodávajú s produktmi.

Modely uvedené v príručkách produktov na tejto lokalite nemusia byť k dispozícii na zakúpenie v dôsledku zastavenia výroby alebo z iných dôvodov.

Táto lokalita neobsahuje príručky produktov pre každý produkt, ktorý spoločnosť Clarion predáva. Ak nemôžete nájsť požadovanú príručku produktu, kontaktujte oddelenie zákazníckej podpory a kúpte si ju. V niektorých prípadoch nie je možné príslušnú príručku produktu kúpiť v dôsledku zastavenia výroby alebo z iných dôvodov.

Tieto príručky produktov slúžia ako referencie pre zákazníkov, ktorí si kúpili produkty Clarion, a pri ich písaní sa predpokladalo, že bol produkt kúpený. Spoločnosť Clarion nemusí byť schopná v niektorých prípadoch odpovedať na otázky týkajúce sa týchto príručiek, ak ste si produkty nekúpili.

Spoločnosť Clarion nenesie zodpovednosť za škody vyplývajúce z používania alebo nemožnosti používania služieb na tejto lokalite (vrátane škôd vzniknutých v dôsledku poškodenia údajov, prerušenia prevádzky, straty obchodných informácií a iných), aj keď bolo vopred oznámené, že k takýmto škodám alebo požiadavkám tretej strany môže dôjsť.

Táto služba môže byť zastavená alebo jej podmienky zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Owners Manuals Download Service

  1. Domov
  2. Podpora
  3. Služba na prevzatie príručiek produktov

Domovská stránka