Slovak [Informácie o výrobkoch]

Služba na prevzatie návodu na inštaláciu

Prečítajte si nasledujúce podmienky.

Skôr ako na tejto lokalite začnete používať službu na prevzatie návodu na inštaláciu, musíte súhlasiť s nasledujúcimi podmienkami používania.

Podmienky používania

Návody na inštaláciu na tejto lokalite sú chránené autorskými právami spoločnosti Clarion Co., Ltd. Neautorizované šírenie celého obsahu alebo jeho časti je zakázané zákonom. Jednu kópiu si však môžete vytlačiť na vlastné nekomerčné používanie.

Opravy chýb a iné podobné materiály sa niekedy dodávajú v škatuli s produktom ako doplnok k návodu na inštaláciu. Na tejto lokalite sa však všetky takéto materiály nenachádzajú.

Návody na inštaláciu uvedené na tejto lokalite v podstate pochádzajú z čias prvého predaja produktu. Obsah návodov na inštaláciu sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia, ak dôjde k zmenám v špecifikáciách produktu alebo v predpisoch, a môže sa líšiť od produktu alebo návodu na inštaláciu, ktorý vlastníte. Ak existujú rozdiely v špecifikáciách produktu, ktorý vlastníte, a v návode na inštaláciu na tejto lokalite alebo ak máte otázky týkajúce sa obsahu tejto lokality, kontaktujte oddelenie zákazníckej podpory.

Navyše, ak je návod na inštaláciu dodaný s produktom revidovaný, revidovaná verzia môže byť zverejnená na tejto lokalite bez predchádzajúceho upozornenia. Návody na inštaláciu na tejto lokalite sa neaktualizujú s každou revíziou návodov na inštaláciu, ktoré sa dodávajú s produktmi.

Modely uvedené v návodoch na inštaláciu na tejto lokalite nemusia byť k dispozícii na zakúpenie v dôsledku zastavenia výroby alebo z iných dôvodov.

Táto lokalita neobsahuje návody na inštaláciu pre každý produkt, ktorý spoločnosť Clarion predáva. Ak nemôžete nájsť požadovaný návod na inštaláciu, kontaktujte oddelenie zákazníckej podpory a kúpte si ho. V niektorých prípadoch nie je možné príslušný návod na inštaláciu kúpiť v dôsledku zastavenia výroby alebo z iných dôvodov.

Tieto návody na inštaláciu slúžia ako referencie pre zákazníkov, ktorí si kúpili produkty Clarion, a pri ich písaní sa predpokladalo, že bol produkt kúpený. Spoločnosť Clarion nemusí byť schopná v niektorých prípadoch odpovedať na otázky týkajúce sa týchto návodov na inštaláciu, ak ste si produkty nekúpili.

Spoločnosť Clarion nenesie zodpovednosť za škody vyplývajúce z používania alebo nemožnosti používania služieb na tejto lokalite (vrátane škôd vzniknutých v dôsledku poškodenia údajov, prerušenia prevádzky, straty obchodných informácií a iných), aj keď bolo vopred oznámené, že k takýmto škodám alebo požiadavkám tretej strany môže dôjsť.

Táto služba môže byť zastavená alebo jej podmienky zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

  1. Domov
  2. Podpora
  3. Služba na prevzatie návodu na inštaláciu

Domovská stránka