Swedish [Produktinformation]

  1. Hem
  2. Support
  3. Kompatibilitet
  4. Kompatibilitet med iPod/iPhone för uppspelning av musik och videoklipp (via dockuttag eller Lightning)
  5. Kommentarer om iPods funktion

Kommentarer om iPods funktion

Kommentarer om iPods funktion

C1 Funktionen för att ändra iPod-logotypen fungerar inte.
C2 Det kanske inte går att visa den nya logotypen direkt efter en överföring. Anslut dem igen.
C3 Funktionen för enkel kontroll fungerar inte.
C4 iPod-enheten fungerar inte om den fasta programvaran har version 1.00.
C5 Ett kommunikationsfel kan uppstå vid anslutning. Återställ vid behov och anslut igen.
C6 Visningen kanske inte fungerar normalt.
C7 Det finns inget stöd för batteriladdning.
C8 Låtinformation kanske inte visas normalt när styrning är möjlig på iPod-enheten. Anslut iPod-enheten igen.
C9 Det går att styra på iPod-enheten, men inte på enheten.
C10 Låtar och videofiler visas i bara två mappnivåer.
C11 Vissa åtgärder är inte tillgängliga på enheten i enkelt kontrolläge.
C12 Titeln kanske inte visas korrekt om det finns för många tecken eller specialtecken.
C13 Brus eller ljudhopp (och liknande) kan uppstå ibland.
C14 Funktionerna för upprepad och blandad uppspelning kanske inte fungerar.
C15 Vissa funktionstangenter kanske inte fungerar normalt.
C16 Driften kan bli instabil om en resurskrävande app körs på iPod-enheten.
C17 iPod-enheten kan fortsätta spela upp video/musik utan ljud när du byter till en annan ljudkälla, när ett avbrott som exempelvis ett inkommande samtal inträffar eller när du stänger av navigerings-/ljudenheten.
C18 Poddcaster kanske inte spelas upp normalt.

Kommentarer om ljudfunktionen

A1 Det går inte att spela "On-The-Go."
A2 Enheten kan ha ändrats till blandad uppspelning av spår om den återanslutits efter att den blivit inställd till blandad uppspelning av album.
A3 Koppla från Bluetooth-ljudanslutningen i iPod-inställningarna när den används som en iPod.
A4 Det kanske inte går att spela upp spår med kinesiska tecken, eller tecken i vissa andra språk.
A5 Enheten kan visa [Read Error] vid spolning framåt i slutet av en låt eller vid spolning bakåt i början av en låt.
A6 Uppspelningshastigheten är högre än normalt vid uppspelning av en ljudbok.
A7 Kapitelfunktionen kanske inte fungerar normalt.
A8 Funktionen för blandad uppspelning kanske inte är tillgänglig.
A9 Ett fel kan uppstå vid byte från eller till en annan källa.
A10 Slå av och på strömmen om pekskärmen fryser.
A11 Spela upp en låt som har stoppats efter ett inkommande samtal genom att trycka på [Play].
A12 Reaktionen kan vara fördröjd i mer än en sekund efter att du trycker på [Play/Pause].
A13 Det kanske inte går att spela upp omedelbart efter anslutning.
A14 Det kanske inte går att styra eller spela upp låtar om titeln är för lång. Slå av och på strömmen om pekskärmen fryser. Eller förkorta titeln.
A15 Det går inte att spela upp låtar från spellistan.
A16 Uppspelningen kan stoppas om den ansluts under uppspelning på en iPod. Fortsätt spela upp genom att trycka på [Play/Pause] två gånger.
A17 Uppspelning av ljudböcker kan vara instabilt.

Kommentarer om videofunktionen

V1 Video stöds bara för enheter med fast programvara version 2.0 eller senare. Använd enbart musikläget om din version av den fasta programvaran är äldre än 2.0.
V2 Det går inte att spela upp en videofil om det bara finns videofiler på iPod-enheten. Spara minst en ljudfil på din iPod.
V3 Det går inte att styra en videofil från enheten.
V4 Det går inte att spela upp en spellista med videor.
V5 Det går inte att spela upp en film som skapades med en iPod.
V6 Det finns inget stöd för uppspelning av videor, TV-program, filmer och andra videofunktioner. Använd enbart musikläget.
V7 "TV output is effective" visas på iPod-skärmen men det går inte att visa en videoskärm.
V8 Videouppspelning kan bli instabil efter ett inkommande samtal. Välj videofilen i listan igen.
V9 Det går inte att använda spår uppåt/nedåt eller spola framåt/bakåt i videoläget.
V10 AUDIO ONLY kan visas även om du stannar bilen. Lägg i handbromsen igen.
V11 Det kanske inte går att komma åt vissa mappar med filmer.
V12 Ljudet kommer ur en extern monitorhögtalare istället för bilhögtalarna, och det går inte att justera volymen från ljudenheten.
  1. Hem
  2. Support
  3. Kompatibilitet
  4. Kompatibilitet med iPod/iPhone för uppspelning av musik och videoklipp (via dockuttag eller Lightning)
  5. Kommentarer om iPods funktion

Hemsida