Swedish [Produktinformation]

Nedladdningstjänst för installationshandböcker

Vänligen läs följande villkor.

Innan du använder nedladdningstjänsten för installationshandböcker på denna webbplats måste du godkänna följande "Användarvillkor".

Användarvillkor

Installationshandböckerna på denna webbplats är upphovsrättsskyddade av Clarion Co, Ltd. Obehörig spridning av innehållet, helt eller delvis, är förbjudet enligt lag. Du kan dock skriva ut en kopia för personligt, icke-kommersiellt bruk.

Särskilda rättelser (Errata) och annat sådant material medföljer ibland i produktförpackningen som komplement till installationshandboken, men inte alla sådana dokument visas på denna webbplats.

I princip härrör installationshandböckerna som visas på denna webbplats från tidpunkten då produkten salufördes för första gången. Innehållet i installationshandböckerna kan ändras utan föregående meddelande när det sker ändringar i produktens specifikationer eller i föreskrifter och kan skilja sig från den produkt eller produkthandbok eller installationshandbok du äger. Om det finns skillnader i specifikationerna för produkten du äger och installationshandboken på den här webbplatsen, eller om du har frågor angående innehållet på denna sida, vänligen kontakta kundtjänst.

Dessutom, om installationshandboken som medföljer produkten revideras, kan den reviderade versionen publiceras på denna webbplats utan föregående meddelande. Installationshandböckerna på denna webbplats uppdateras dock inte med varje revidering av installationshandböckerna som medföljer produkterna.

De modeller som hänvisas till i installationshandböckerna på denna webbplats kanske inte finns att köpa på grund av att produktionen upphört eller av andra skäl.

Denna webbplats innehåller inte installationshandböcker för varje produkt som Clarion säljer. Om du inte kan hitta den installationshandbok du letar efter, vänligen kontakta kundtjänst för att köpa den. Det kan finnas fall där den tillämpliga installationshandboken inte kan köpas på grund av att produktionen upphört eller av andra skäl.

Dessa installationshandböcker är avsedda som referens för kunder som har köpt Clarion-produkter och är skrivna med antagandet att produkten har köpts. I vissa fall kanske Clarion inte kan svara på frågor om dessa installationshandböcker om frågorna kommer från dem som inte har köpt produkterna.

Clarion är inte ansvarig för skador som uppstår vid användning av, eller oförmåga att använda tjänsterna på denna webbplats (inklusive skador till följd av datakorruption, annullering av tjänsten, avbrott av tjänsten, förlust av försäljningsinformation, etc.), även om det har meddelats i förväg att sådana skador eller skadeståndsanspråk från tredje part kan uppstå.

Denna tjänst kan avbrytas eller villkoren kan ändras utan föregående meddelande.

  1. Hem
  2. Support
  3. Nedladdningstjänst för installationshandböcker

Hemsida