Swedish [Produktinformation]

Från och med april 2018 tas all support för Clarion Personal Products i Europa över av Clarion Europe S.A.S. i Frankrike. Kontaktinformation finns i den här länken. Detta medför inga ändringar i produktgarantin. Kontakta din vanliga återförsäljare vid eventuella frågor om produktgarantin.

Clarion Co., Ltd.

Hemsida