Swedish [Produktinformation]

 1. Hem
 2. Support
 3. Kompatibilitet
 4. Kompatibilitet med iPod/iPhone för uppspelning av musik och videoklipp (via dockuttag eller Lightning)
 5. 2012 Multimediekällenhet (NX702E, NX502E, NX302E)

2012 Multimediekällenhet (NX702E, NX502E, NX302E)

Alla olika iPod-/iPhone-/iPad-modeller kallas iPod nedan.

Var försiktig vid anslutning

Kompatibilitetslista

J: Tillgängligt
N: Ej tillgängligt

Övriga säkerhetsföreskrifter

Åtgärder vid instabilitet

Kompatibilitet med en iPod-enhet beror på iPod-enhetens programvara. Problem kan uppstå på grund av enhetens inställningar eller programvaruversion, särskilt om du spelar avancerade spel under längre tid.
Försök med följande åtgärder vid instabilitet.
 1. Kontrollera att filen kan spelas upp normalt på din iPod utan anslutning.
 2. Koppla från iPod-enheten och kontrollera att den kan spela upp och pausa korrekt. Kontrollera om uppspelningen fortsätter normalt på iPod-enheten efter att den anslutits.
 3. Återställ din iPod några gånger innan du ansluter den om det fortfarande är instabilt. Du kan behöva slå av och på tändningen.
 1. Hem
 2. Support
 3. Kompatibilitet
 4. Kompatibilitet med iPod/iPhone för uppspelning av musik och videoklipp (via dockuttag eller Lightning)
 5. 2012 Multimediekällenhet (NX702E, NX502E, NX302E)

Hemsida