Swedish [Produktinformation]

  1. Hem
  2. Support
  3. Kompatibilitet
  4. Mobiltelefonkompatibilitet för handsfreesamtal och ljuduppspelning (med Bluetooth)
  5. Kommentarer om Bluetooth-funktion

Kommentarer om Bluetooth-funktion

Kommentarer om varje funktion

C1 Det går kanske inte att ansluta från navigerings- eller ljudenheten, anslut från mobiltelefonen.
C2 Det går kanske inte att registrera från navigerings- eller ljudenheten, registrera från mobiltelefonen.
C3 Det går kanske inte att registrera från mobiltelefonen, registrera från navigerings- eller ljudenheten.
C4 Automatisk återanslutning kan ske även vid frånkoppling av mobiltelefonen.
C5 Det kanske inte går att ansluta automatiskt, anslut manuellt.
C6 Normala funktioner kanske inte är tillgängliga om mobiltelefonen är låst eller inte är på startskärmen.
C7 Den normala skärmen kanske inte är tillgänglig.
C9 Navigerings- eller ljudenheten kan ibland frysas. Starta om motorn.
C9 Bluetooth-anslutningen kan vara instabil.
C10 Det kanske inte går att ansluta från mobiltelefonen, anslut från navigerings- eller ljudenheten.

Kommentarer om handsfreefunktionen

H1 Den förinställda ringsignalen för en navigerings- eller ljudenhet kommer att användas istället för den ringsignal som ställts in på mobiltelefonen.
H2 Samtal kanske inte kan hållas kvar om Bluetooth kopplas från när inkommande eller utgående samtal hanteras.
H3 Det kanske inte går att växla till handsfreeläge eller privat läge från navigerings- eller ljudenheten. Gör detta på mobiltelefonen.
H4 Ringsignalen för utgående samtal är kanske inte tillgänglig.
H5 Ringsignalen för inkommande samtal är kanske inte tillgänglig.
H6 Normala funktioner kanske inte är tillgängliga när mobiltelefonen är låst.
H7 Det går kanske inte att ringa från navigerings- eller ljudenheten.
H8 Det går kanske inte att ansluta från mobiltelefonen, anslut från navigerings- eller ljudenheten.
H9 Det går kanske inte att visa samtalsskärmen, eller den normala ringsignalen kanske inte är tillgänglig, om Bluetooth ansluter vid inkommande eller utgående samtal.
H10 Det går kanske inte att ringa från telefonboken eller samtalshistoriken. Ring med den numeriska knappsatsen.
H11 Samtalshistoriken kanske inte är tillgänglig.
H12 Det kanske inte går att visa namn eller nummer vid inkommande eller utgående samtal.
H13 DTMF-funktionen (0-9, #, *) kanske inte är tillgänglig.
H14 Samtalets röstkvalitet kanske inte är bra.
H15 Det kanske inte går att ta emot inkommande samtal vid uppspelning av musik via Bluetooth.
H16 Det kanske inte går att parkera ett samtal med hjälp av Hold-knappen på navigerings- eller ljudenheten, eller det kanske inte går att återuppta ett samtal som är parkerat.
H17 Det kanske inte går att avvisa ett inkommande samtal.
H18 Samtalet kan kopplas från om ett andra samtal mottas.

Kommentarer om funktionen för telefonboksöverföring

O1 Samtalshistoriken kan överföras utan att det anges vilka som var uppringda, inkommande eller missade.
O2 Det går kanske inte att överföra eller hämta en telefonbok, beroende på mobiltelefonens och navigerings- eller ljudenhetens status.
O3 Normal överföring av samtalshistorik kanske inte är tillgängligt,
O4 den kan vara förvrängd (särskilt om den innehåller specialtecken och symboler, som ☆).
O5 Telefonboken på ett SIM-kort kan inte överföras, men telefonboken på mobiltelefonen kan överföras.
O6 Telefonboken på en mobiltelefon kan inte överföras, men telefonboken på SIM-kortet kan överföras.
O7 Data kan ha gått förlorade eller vara felaktiga efter överföringen.
O8 Det kanske inte går att automatiskt återansluta till HFP eller A2DP efter överföring av en telefonbok.
O9 Telefonbokordningen kan vara annorlunda än mobiltelefonen.

Kommentarer om ljudfunktionen

A1 Vissa knappar för ljudstyrning kanske inte går att använda.
A2 Ljudfunktionen kanske inte är stabil om den återansluts automatiskt, kopplas från, avbryts av ett samtal eller om byte sker till en annan ljudkälla vid uppspelning av musik. Återanslut manuellt.
A3 Ljudfunktionen kan vara i pausläge efter ett inkommande samtal, när data har överförts eller när läget har bytts vid uppspelning av musik.
A4 Ljudhopp kan förekomma ibland.
A5 Det finns kanske inget ljud vid byte till en annan ljudkälla.
A6 Det går kanske inte att styra ljudfunktionen från navigerings- eller ljudenheten.
A7 Mobiltelefonen kan fortsätta att spela upp musik utan ljud när ett byte sker till ett annat källäge, när ett inkommande samtal kommer eller när navigeringen slås av.

Kommentarer om dataöverföringsfunktionen

D1 Datakommunikationen kanske inte är tillgänglig när A2DP ansluter samtidigt.
D2 Datakommunikationen kanske inte är stabil.

Varning vid användning av Bluetooth

Profil

För att använda Bluetooth-funktioner måste mobiltelefonen vara kompatibel med följande profiler:

Användning

Överföring av telefonbok

På vissa enheter visas kanske inte uppringarens namn vid ett inkommande samtal om telefonnumret är överfört/registrerat med ett – (bindestreck).
Detta inträffar oftast med smartphones.

Bluetooth-ljud

●Bluetooth-uppspelningen kan bli instabil om flera saker pågår samtidigt, till exempel användning av enheten, röstguidning i navigeringen och inkommande samtal.
 
●Om flera musikspelare är installerade på mobiltelefonen kan musikuppspelningen starta samtidigt som Bluetooth-uppspelning pågår. Om det händer stänger du alla andra musikspelare
utom standardspelaren när du har startat uppspelningen.
 
●Varning: om Bluetooth återansluter när du spelar upp musik på en iPhone (inklusive iPod touch/iPad) via kabel och samtidigt använder enheten med handsfree (Bluetooth)
kan musikuppspelningen upphöra under allt från några sekunder till några minuter. Gör i så fall följande:
Koppla från och koppla in iPhone-enhetens USB-kabel
eller
starta uppspelningen från enheten igen och byt iPhone-enhetens ljudutgång från Bluetooth till Dock Connect på anslutningsskärmen
eller
om du inte ska använda den som en Bluetooth-enhet slår du AV Bluetooth från enheten eller iPhone-enheten.
 
●Varning: om Bluetooth-ljudanslutningsenheten och handsfree-enheten inte är desamma
när mobiltelefonen ansluts som en handsfree-enhet och när en annan mobiltelefon eller iPod Touch/iPad ansluts som en Bluetooth-ljudenhet (inte HFP) kan Bluetooth-ljudenheten, vid automatisk anslutning, ansluta som HFP och förhindra samtal eller ta bort handsfree-enhetsregistreringen/telefonboken som är lagrad i enheten. I så fall stänger du av den automatiska Bluetooth-ljudanslutningen och ansluter Bluetooth-ljudet manuellt efter att handsfree-enheten slutför den automatiska anslutningen.
 
●Uppspelningsskärmen och funktionerna kan styras via Bluetooth Audio.
Tillgängliga styralternativ och skärmens utseende beror på AVRCP-versionen på enheten och mobiltelefonen.
 
AVRCP 1.0: Spela upp, paus, spår uppåt/spår nedåt, spola framåt, spola bakåt
AVRCP 1.3: Som 1.0 plus låtinformation som låt/artist/passerad tid
AVRCP 1.4: Som 1.3 plus mappfunktion
 
Enheten och mobiltelefonen måste ha samma version för att dessa funktioner ska fungera. Om de har olika versioner kommer bara funktionerna för den lägre versionen att vara tillgängliga.
Vissa funktioner kanske inte fungerar ens om de har samma version, beroende på mobiltelefonens specifikationer.
  1. Hem
  2. Support
  3. Kompatibilitet
  4. Mobiltelefonkompatibilitet för handsfreesamtal och ljuduppspelning (med Bluetooth)
  5. Kommentarer om Bluetooth-funktion

Hemsida