2011 Hovedenhet (CX501E)

Alle typer iPod/iPhone/iPad kalles heretter "iPod".

Advarsler ved tilkobling

 • CA723 eller CCA748 er nødvendig for å kunne spille av videoinnhold.
 • For at du skal kunne bruke enkel kontrollmodus med iPod nano 1G og iPod 5G, må du først koble til iPod-en med tilkoblingskabel til iPod (tilleggsutstyr) og deretter sette Analog/digital-bryteren til Analog.
 • Du kan bruke modusen uten problemer med mindre en av følgende meldinger vises: "This accessory is not the most adapted " ("Dette tilbehøret er ikke det best tilpassede") eller "Please confirm the iPod" ("Bekreft iPod").
 • Dette kan avvike når du bruker iPod-deksel.
 • Du kan ikke vise video i enkel kontrollmodus.

Y: Tilgjengelig

N: Ikke tilgjengelig

Andre advarsler

 • Enkel kontrollmodus er tilgjengelig på multimedie- og kildeenheter fra 2011, unntatt VX401E og VZ401E.
 • BILDE-funksjonen er ikke tilgjengelig på alle modeller.
 • Den kan spille av lydbokfiler, men kan ikke justere lesehastigheten.
 • Den fortsetter ikke å spille av fra punktet der den ble stoppet hvis du slår av ACC mens du spiller av video.
 • Den viser "*" i lydproduksjon eller forvrengt tegn i navigasjonsproduksjon hvis tegnet ikke kan vises.
 • Den støtter ikke iPod shuffle. (kontrollfunksjon for iPod)

Håndtering ved ustabilitet

Kompatibiliteten med iPod er avhengig av iPod-programvaren. Enheten kan bli ustabil på grunn av innstillinger/programvareversjon eller tilkobling når du spiller store spill.

Forsøk følgende ved ustabilitet:

1. Bekreft at filen kan spilles av normalt på iPod uten tilkobling.
2. Spill av filen (eller stopp den midlertidig) på iPod uten tilkobling. Bekreft at den fortsatt spilles av normalt på iPod etter tilkobling.
3. Hvis du fortsatt opplever ustabilitet, tilbakestiller du iPod-en noen ganger før du kobler til på nytt. Det kan også hende du må slå ACC av og på.

Gå tilbake til toppen av siden