Norway

2009 multimedia kildeenhet (VX709E,VZ709E,VZ509E)

  • Enkel kontrollmodus er kun tilgjengelig for VZ509E.
  • For å kunne bruke enkel kontrollmodus med iPod nano 1G eller iPod 5G må du først kople til iPod med en tilkoplingskabel for iPod, deretter sette bryteren Analog/Digital på Analog.

*1 Feil 3 (lesefeil) opptrer dersom knappen FF (hurtig fremover) eller FB (hurtig bakover) trykkes inn ved starten eller slutten av et spor.
Slipp knappen dersom dette skjer.

*2 CCA723 eller CCA748 er nødvendig for avspilling av videoinnhold.

*3 Videoinnhold kan ikke betjenes med hovedenhetens berøringspanel.

*4 Bilder eller videoer kan ikke vises.

*5 Feil 5 (USB identifikasjonsfeil) kan oppstå dersom motoren startes eller ACC strøm slås på eller av mens enheten er tilkoplet. Nullstill iPod for å løse dette problemet.

*6 For spor med kinesiske titler, må skjermen slås av og pausemodus må settes når tittelen velges fra MENU -> PLAYLIST.

*7 Direkte spillelister kan ikke spilles av. De kan spilles etter synkronisering med iTunes.

*8 Mens enheten er tilkoplet produkter fra Clarion vises "Accessory Connected" på iPod skjermen.

*9 Det er ikke sikkert at spillelister kan spilles. Vennligst kople til igjen iPod for å gjenopprette.

*10 Vennligst stans iPod før du kopler til produkter fra Clarion.

*11 Smarte spillelister er ikke støttet.

*12 Det er ikke sikkert at funksjonen "Trick play" fungerer.

*13 Video er ikke tilgjengelig siden knappen "Video" ikke vises på produkter fra Clarion.

*14 Videoavspilling er ikke tilgjengelig.

*15 Det er ikke sikkert at funksjonene gjenta eller tilfeldig avspilling fungerer.

*16 Det er restriksjoner mot å vise andre tegn enn engelske tegn og sifre. I slike tilfeller vises "*".

*17 Enkel kontrollmodus er ikke tilgjengelig.

*18 Den kan være ustabil dersom den tilkoples mens man spiller spill eller spiller alle sanger av i tilfeldig rekkefølge.
Er den ustabil, vennligst slå av motoren en gang og slå den på igjen. Fryses iPod skjermbildet, vennligst nullstill iPod igjen.

*19 Ut fra anvendelsen kan det skje at skjermbildet ikke er korrekt.

*20 Den støtter ikke avspilling av video / fjernsynsprogram / film / andre videofunksjoner. Vennligst bruk kun musikkmodus.

*21 Den støtter ikke lading av batteriet.

*22 Krever CCUIPOD2.

*23 Krever CCUIPOD3.

*24 Krever EA1251B.

*25 CCA723 eller CCA748 er nødvendig ved avspilling av videoinnhold. Lydutgang er imidlertid ikke tilgjengelig.

* BILDE-funksjonen er ikke tilgjengelig for alle modeller.

Gå tilbake til toppen av siden