2007 CeNET hovedenhet

*1 Feil 3 (lesefeil) opptrer dersom knappen FF (hurtig fremover) eller FB (hurtig bakover) trykkes inn ved starten eller slutten av et spor. Slipp knappen dersom dette skjer.

*2 CCA723 er nødvendig for avspilling av videoinnhold. Videoer kan kontrolleres fra berøringsskjermen på produkter fra Clarion.

*3 Videoinnhold kan ikke betjenes med hovedenhetens berøringspanel.

*4 Bilder eller videoer kan ikke vises.

*5 Feil 5 (USB identifikasjonsfeil) kan oppstå dersom motoren startes eller ACC strøm slås på eller av mens enheten er tilkoplet. Nullstill iPod for å løse dette problemet.

*6 For spor med kinesiske titler, må skjermen slås av og pausemodus må settes når tittelen velges fra MENU -> PLAYLIST.

*7 Direkte spillelister kan ikke spilles av. De kan spilles etter synkronisering med iTunes.

*8 Mens enheten er tilkoplet produkter fra Clarion vises "Accessory Connected" på iPod skjermen.

*9 Det er ikke sikkert at spillelister kan spilles. Vennligst kople til igjen iPod for å gjenopprette.

*10 Vennligst stans iPod før du kopler til produkter fra Clarion.

*11 Smarte spillelister er ikke støttet.

*12 Det er ikke sikkert at funksjonen "Trick play" fungerer.

*13 Video er ikke tilgjengelig siden knappen "Video" ikke vises på produkter fra Clarion.

*14 Video er ikke tilgjengelig.

*15 Det er ikke sikkert at funksjonene gjenta eller tilfeldig avspilling fungerer.

*16 Det er restriksjoner mot å vise andre tegn enn engelske tegn og sifre. I slike tilfeller vises "*".

Gå tilbake til toppen av siden