Norway

2009 Hovedenheter (CZ509E, CZ209E, CX609E, CMV1, CMD6, FZ709E, FZ409E)

  • BILDE-funksjonen er ikke tilgjengelig for alle modeller.
  • Multimediekildeenheten (Clarion-enheten) kan ikke spille av video fra Apple-produkter med Lightning-kontakt (f.eks. iPhone5) fordi kontakten ikke støtter videooverføring.

*1 Feil 3 (lesefeil) opptrer dersom knappen FF (hurtig fremover) eller FB (hurtig bakover) trykkes inn ved starten eller slutten av et spor.
Slipp knappen dersom dette skjer.

*2 CCA723 er nødvendig for avspilling av videoinnhold.

*3 Videoinnhold kan ikke betjenes med hovedenhetens berøringspanel.

*4 Bilder eller videoer kan ikke vises.

*5 Feil 5 (USB identifikasjonsfeil) kan oppstå dersom motoren startes eller ACC strøm slås på eller av mens enheten er tilkoplet. Nullstill iPod for å løse dette problemet.

*6 For spor med kinesiske titler, må skjermen slås av og pausemodus må settes når tittelen velges fra MENU -> PLAYLIST.

*7 Direkte spillelister kan ikke spilles av. De kan spilles etter synkronisering med iTunes.

*8 Mens enheten er tilkoplet produkter fra Clarion vises ”Accessory Connected” på iPod skjermen.

*9 Det er ikke sikkert at spillelister kan spilles. Vennligst kople til igjen iPod for å gjenopprette.

*10 Vennligst stans iPod før du kopler til produkter fra Clarion.

*11 Smarte spillelister er ikke støttet.

*12 Det er ikke sikkert at funksjonen ”Trick play” fungerer.

*13 Video er ikke tilgjengelig siden knappen ”Video" ikke vises på produkter fra Clarion.

*14 Videoavspilling er ikke tilgjengelig.

*15 Det er ikke sikkert at funksjonene gjenta eller tilfeldig avspilling fungerer.

*16 Det er restriksjoner mot å vise andre tegn enn engelske tegn og sifre. I slike tilfeller vises ”*”.

*17 Enkel kontrollmodus er ikke tilgjengelig.

*18 Den kan være ustabil dersom den tilkoples mens man spiller spill eller spiller alle sanger tilfeldig rekkefølge. Er den ustabil, vennligst slå av motoren en gang og slå den på igjen. Fryses iPod skjermbildet, vennligst nullstill iPod igjen.

*19 Ut fra anvendelsen kan det skje at skjermbildet ikke er korrekt.

*20 Den støtter ikke avspilling av video / fjernsynsprogram / film / andre videofunksjoner. Vennligst bruk kun musikkmodus.

*21 Den støtter ikke lading av batteriet.

*22 CCUIPOD2 er nødvendig.

*23 CCUIPOD3 er nødvendig.

*24 EA1251B er nødvendig.

*25 Det er ikke mulig å velge neste/forrige kapittel når du spiller av en lydbok.

*26 Hastigheten er for høy når du spiller av en lydbok.

*27 Vil kanskje ikke gjenkjennes når du kobler til i en annen kildemodus og så veksler til USB/iPod-modus. Koble til i USB/iPod-modus.

*28 Batteriet lades ikke når den ikke er tilkoblet i USB/iPod-modus.

*29 Det er kanskje ikke mulig å velge spol fremover/bakover eller neste/forrige spor i enkel musikkontrollmodus.

*30 Det er kanskje ikke mulig å velge spol fremover/bakover eller neste/forrige spor i enkel kontrollmodus.

*31 Skjerm og kabel er nødvendig for å spille av video.

Gå tilbake til toppen av siden