Finland

NX700E Matkapuhelimen yhteensopivuus

Tämä sivu sisältää tietoa NX700E:n varmennetusta liitettävyydestä eri valmistajien matkapuhelimiin.

  • Matkapuhelimien luettelo ei ole tyhjentävä ja edustaa vain testattuja malleja. Jonkin matkapuhelimen puuttuminen luettelosta ei välttämättä tarkoita sitä, että se ei ole yhteensopiva.
  • Tulokset on saatu tehtaalla tietyissä olosuhteissa tehdyistä testeistä. Varsinaiset tulokset saattavat poiketa, kun tuotteita käytetään erilaisissa olosuhteissa ja ympäristöissä.
  • Luettelo selvittää ainoastaan testien tulokset, mutta ei takaa yhteenliitettävyyttä.
  • Tietoja matkapuhelimen käytöstä löydät siihen liittyvästä dokumentaatiosta.


Y : Käytettävissä

N : Ei käytettävissä

- : Ei toimi

*1 Matkapuhelimen soittoääntä ei voida soittaa kaiuttimesta.
*2 Rekisteröinti navigointilaitteesta ei ole mahdollista. Ole hyvä ja rekisteröidy matkapuhelimesta.
*3 Koko osoitekirjan siirtäminen kerralla ei ole mahdollista.
*4 Yksittäisen merkinnän siirtäminen ei ole mahdollista.
*5 Matkapuhelimen käyttö on välttämätöntä, kun A2DP on liitetty.
*6 Navigointilaitteesta liittäminen saattaa olla mahdotonta. Ole hyvä ja liitä matkapuhelimesta.
*7 Rekisteröinti oikein navigointilaitteesta saattaa olla mahdotonta.
*8 Rekisteröinti oikein puhelimesta saattaa olla mahdotonta.
*9 Puhelun ylläpitäminen saattaa olla mahdotonta, jos Bluetooth-yhteys katkeaa kun soitetaan/vastaanotetaan/vastataan navigaattorista.
*10 Profiiliin voidaan liittää automaattisesti, vaikka yhteys katkaistaan puhelimella.
*11 HF-profiiliin ei välttämättä yhdistetä uudestaan automaattisesti riippuen matkapuhelimen tai audiojärjestelmän tilasta.
*12 Navigaattorista soittaminen saattaa olla mahdotonta riippuen matkapuhelimen tai audiojärjestelmän tilasta.
*13 Navigaattorissa saattaa olla mahdotonta vaihtaa yksityisestä tilasta handsfree-tilaan.
*14 Tulevien puheluiden numeron näyttäminen oikein saattaa olla mahdotonta.
*15 Soittoääni ei välttämättä ole käytettävissä.
*16 Bluetooth-yhteyttä ei välttämättä voida yhdistää, jos puhelin on lukittuna.
*17 Tietoja saattaa hävitä, jos koko osoitekirja siirretään kerralla.
*18 Toistotila saattaa lakata, jos Bluetooth-yhteys katkeaa.
*19 Automaattinen toisto saattaa olla mahdotonta, vaikka Bluetooth on liitetty uudelleen.
*20 (Väliaikainen pysäyttäminen, pysäyttäminen, kappale eteenpäin, pikakelaus eteenpäin, kappale taaksepäin ja pikakelaus taaksepäin saattavat olla pois käytöstä.)
*21 Äänen ylihyppäys saattaa olla mahdollinen. Tämän voi korjata yhdistämällä uudestaan.
*22 A2DP:n yhdistäminen uudestaan saattaa olla mahdotonta riippuen matkapuhelimen tai audiojärjestelmän tilasta.
*23 Navigoinnin ohjauspainike saattaa olla pois käytöstä.
*24 DUN-tiedonsiirto saattaa olla pois käytöstä, jos matkapuhelimen näyttö on jossain muussa kuin odottava-tilassa.
*25 Äänet eivät välttämättä tule ulos, kun Bluetooth on yhdistetty uudestaan automaattisesti. Yhdistä profiiliin uudestaan manuaalisesti.
*26 Puheluiden soittaminen ei välttämättä ole käytössä riippuen matkapuhelimen tai audiojärjestelmän tilasta.
*27 Yhteyden saaminen matkapuhelimella saattaa olla mahdotonta.
*28 DUN-profiiliin yhdistäminen saattaa olla mahdotonta. Yhdistäminen DUN-profiiliin saattaa alkaa, kun soitat kappaleita A2DP-profiililla.
*29 DUN-profiiliin yhdistäminen saattaa olla mahdotonta epävakauden vuoksi.
*30 Yhteys A2DP-profiiliin saattaa katketa, kun painat näppäintä ”STOP”.
*31 Tulevan/lähtevän/vastatun puhelun näyttäminen näytössä tai soittoäänen soitto saattaa olla mahdotonta, jos profiili yhdistettiin automaattisesti tulevan/lähtevän/vastatun puhelun aikana.
*32 Yhdistäminen HF-profiiliin saattaa olla mahdotonta, kun osoitekirjan siirtäminen on lopetettu tai peruttu. Yhdistä uudestaan manuaalisesti.
*33 Puhelun soittaminen soitettujen, vastattujen tai vastaamattomien puheluiden listasta saattaa olla mahdotonta.
*34 Lähtevän puhelun asettaminen osoitekirjasta saattaa olla mahdotonta.
*35 Soitettujen, vastattujen ja vastaamattomien puheluiden listat on sekoitettu keskenään. Niitä ei voida siirtää erillään.
*36 Vastaamattomien puheluiden listassa ei ole tallella tietoja.
*37 Osoitekirjan siirtäminen/lataaminen saattaa olla mahdotonta riippuen matkapuhelimen tai audiojärjestelmän tilasta.
*38 Puhelulistan siirtäminen/lataaminen saattaa olla mahdotonta riippuen matkapuhelimen tai audiojärjestelmän tilasta.
*39 Merkit saattavat olla sekoittuneet riippuen merkkitunnustyypistä.
*40 SIM-luetteloa ei tueta.
*41 Ladatussa/siirretyssä osoitekirjassa voi nimi olla muuttunut.
*42 Kun matkapuhelin on vastaanottanut tekstiviestin, se voidaan siirtää audiojärjestelmään manuaalisesti.
*43 Yhteys saattaa olla epävakaa, kun tekstiviestiä ladataan.
*44 Tekstiviestin lataaminen saattaa olla mahdotonta.
*45 Tulevan puhelun nimen näyttäminen saattaa olla mahdotonta.
*46 Yhteys saattaa olla epävakaa puheluiden vastaanottamiseen.
*47 DTMF-toimintoa ei tueta.
*48 Handsfree-audiosignaali saattaa joskus kadota tulevan puhelun aikana.
*49 Joskus Lähdenäytön Tel-näppäin saattaa olla toimimaton, kun olet soittanut puhelun ja lopettanut välittömästi iPhonesta.
Paina tässä tapauksessa NX700E:n reset-näppäintä. Yhdistä lisäksi uudestaan iPhonella reset-näppäimen painamisen jälkeen.
*50 Joskus puhelun jatkaminen ei onnistu kun sammutat auton moottorin soittaessasi tai vastaanottaessasi puhelua toisesta puhelimesta.
Paina tässä tapauksessa NX700E:n reset-näppäintä. Yhdistä lisäksi uudestaan iPhonella reset-näppäimen painamisen jälkeen.
*51 Puhelin voi käynnistyä uudelleen, kun vastaanotin pyytää puhelinluetteloita tai tekstiviestejä.
*52 Vastaanottimesta ei voi lopettaa puhelua.
*53 Soittoäänen kuulumiseen voi kulua 5 sekuntia tulevan puhelun alkamisesta.
*54 Tulevan puhelun näytön näkymiseen voi kulua 5 sekuntia tulevan puhelun alkamisesta.

Palaa sivun alkuun