FZ709E:n matkapuhelinyhteensopivuus

Tällä sivulla on tietoja FZ709E:n vahvistetusta yhteentoimivuudesta eri matkapuhelinmerkkien kanssa.

  • Puhelinten luettelo ei ole kattava, vaan koostuu vain testatuista malleista. Vaikka puhelin ei ole luettelossa, puhelin saattaa silti toimia.
  • Tulokset on saatu testauksissa tietyissä tehdasolosuhteissa. Todelliset tulokset saattavat vaihdella, kun tuotteita käytetään erilaisissa olosuhteissa erilaisissa ympäristöissä.
  • Luettelossa vain ilmoitetaan testauksen tulokset. Se ei ole takuu yhteentoimivuudesta.
  • Lisätietoja matkapuhelimen käyttämisestä on sen oppaissa.

  • Muut kuin englanninkieliset merkit eivät välttämättä näy oikein puhelinmuistiossa.
  • Äänen suoratoiston kauko-ohjaus ei ehkä toimi heti kunnolla yhteyden muodostamisen jälkeen.
  • Ääntä ei välttämättä aina voida siirtää järjestelmään, kun radiolaite on otettu käyttöön puhelinkeskustelun aikana. Tällaisissa tapauksissa ääntä voi siirtää seuraavasti: - Siirrä ääni matkapuhelimella - Peruuta yksityinen tila painamalla LIST-painiketta
  • Koputuspalvelua ja kolmannen osapuolen soittamista ei tueta

Suositus

  • Vältä äänen linjalähdön käyttöä matkapuhelimessa, kun Bluetooth-handsfree on käytössä.
  • Vältä useiden laitteiden yhdistämistä samaan aikaan, sillä se saattaa vaikuttaa järjestelmän käytettävyyteen. Irrota yhdistetty laite, ennen kuin toinen laite muodostaa yhteyden.

"

Kyllä: Käytettävissä

Ei: Ei käytettävissä

-: Ei toimintaa"

*1 Äänen suoratoiston kauko-ohjausta ei tueta täysin
*2 Äänen suoratoistolinkki katkaistaan puhelun jälkeen
*3 Akun tilaa ei tueta
*4 Verkkosignaalia ei tueta
*5 Musiikkisoittimen toiminta ei jatku automaattisesti puhelun jälkeen
*6 Bluetooth-linkin yhteys on katkaistu, kun ääntä siirretään matkapuhelimeen, eikä sitä siksi voida siirtää takaisin radiolaitteeseen
*7 Soittoääntä ei kuulu, jos matkapuhelimeen saapuu hiljainen puhelu
*8 Äänen suoratoisto ei toimi välttämättä tasaisesti
*9 Äänen suoratoiston kauko-ohjaus ei vastaa
*10 Matkapuhelin ei vastaa uudelleenvalintaan, kun musiikkisoitin on käynnissä.
*11 Matkapuhelin ei reagoi lähtevään puheluun, kun musiikkisoitin on käynnissä / lähtevää puhelua ei voi suorittaa radiolaitteesta äänen suoratoiston aikana
*12 Uudelleenvalintatoiminto edellyttää kaksinkertaista toimenpidettä
*13 Puhelua ei voida siirtää matkapuhelimeen/radiolaitteeseen
*14 Soittoääntä ei kuulu puhelun saapuessa
*15 Tilapäinen pysäytys, pysäytys, kappale ylöspäin, pikakelaus eteenpäin, kappale alaspäin ja pikakelaus taaksepäin eivät ehkä ole käytettävissä.
*16 Sitä ei voi käyttää navigoinnilla.
*17 Mikrofoni aktivoidaan soimisen yhteydessä.
*18 Puhelua ei voi soittaa navigoinnista.
*19 Toisessa päässä saattaa kuulua hälyääniä puhelun aikana.
*20 Bluetooth-ääni saattaa kuulua automaattisesti puhelun päätyttyä.
*21 Bluetooth-yhteys saatetaan katkaista yksityiseen tilaan vaihdettaessa. Muodosta yhteys uudelleen manuaalisesti, kun vaihdat handsfree-tilaan.
*22 Soittoääni on sisäänrakennettu soittoääni.

Palaa sivun alkuun