Slovak [Informácie o výrobkoch]

  1. Domov
  2. Podpora
  3. Kompatibilita
  4. Kompatibilita mobilných telefónov s hovormi hands-free a prehrávaním zvuku (prostredníctvom pripojenia Bluetooth)
  5. Zoznam mobilných telefónov kompatibilných so zariadením NX504E s použitím aplikácie Smart Access

Zoznam mobilných telefónov kompatibilných so zariadením NX504E s použitím aplikácie Smart Access

Na tejto stránke nájdete spresnené informácie o pripojení pre model NX504E k smartfónom počnúc júnom 2015.

Návod na používanie pre Clarion Intelligent VOICE

Technológia Clarion Intelligent VOICE sa dá používať len cez Bluetooth pripojenie.
Bluetooth pripojenie (spárovanie) nakonfigurujte na obrazovke MENU.
*V nastaveniach pripojenia BT zariadení pridajte nové pripojenie. V príslušných nastaveniach vyberte „Handsfree + Smartphone Linking‟ alebo „Len Smartphone Linking‟ a potom spárujte zariadenia.
POZNÁMKA: Ak používate iné aplikácie, ktoré podporujú Bluetooth pripojenie, pred pripojením a konfiguráciou si prečítajte nasledujúce pokyny.
SmartAccess_01
Ak chcete využívať technológiu Clarion Intelligent VOICE, do smartfónu nainštalujte a začnite používať aplikáciu „Smart Access‟

Pripojenie k iPhonu/smartfónu s Androidom™

Používanie telefónu s funkciou Smart Access (Smartphone Linking)

・Spojenie s iPhonom 4s alebo iPhonom 4 si môže vyžadovať prepojovací kábel pre iPod (CCA750)(predáva sa samostatne).
・Spojenie s iPhonom 5s, iPhonom 5c a iPhonom 5 si vyžaduje Lightning digitálny AV adaptér a HDMI kábel uvedený nižšie (predáva sa samostatne). Bluetooth pripojenie si tiež môže vyžadovať káblové pripojenie.
Lightning digitálny AV adaptér Apple, Inc.
Kábel HDMI (typ A na typ A) CCA770

Používanie smartfónu s Androidom s funkciou Smart Access (Smartphone Linking)

Ak chcete so smartfónom s Androidom používať funkciu Smart Access (Smartphone Linking), budete k tomu potrebovať kábel a Bluetooth pripojenie.
・V nastaveniach zdrojovej jednotky vyberte pripojené zariadenie označené ako „smartfón s Androidom.‟
・V Bluetooth nastaveniach zdrojovej jednotky vykonajte párovanie výberom položky „Hands-free + Smartphone Linking‟ alebo „Len Smartphone Linking.‟

Káblové pripojenie pre smartfón s Androidom

Typ používaného kábla bude závisieť od vášho smartfónu.
Na základe informácií v spodnej časti tejto stránky (Bluetooth kompatibilita) určite, aký kábel budete potrebovať. HDMI modely budú vyžadovať micro HDMI kábel (predáva sa samostatne). MHL modely budú vyžadovať HDMI prevodový kábel (spoločnosť Clarion nevyrába tento produkt) a HDMI kábel (predáva sa samostatne)
●Pre modely vybavené konektorom micro HDMI,
Kábel HDMI (typ A na typ D) CCA771
Micro USB kábel a HDMI kábel na niektorých modeloch nebude možné používať súčasne (nebudete môcť nabíjať svoj smartfón).
● V prípade modelov podporujúcich HDMI prevodový kábel,
budete potrebovať HDMI prevodový kábel „MHL na HDMI‟ (produkt nevyrába spoločnosť Clarion). Pred použitím si preštudujte pokyny od výrobcu kábla.
Kompatibilita s HDMI prevodovým káblom môže byť rôzna v závislosti od konkrétneho smartfónu. Pred zakúpením skontrolujte kompatibilitu kábla s vaším smartfónom.
Na pripojenie smartfónu k produktu budete potrebovať HDMI kábel (typ A na typ A) a HDMI prevodový kábel.
HDMI prevodový kábel Produkt od iného výrobcu ako Clarion
Kábel HDMI (typ A na typ A) CCA770
[Upozornenie]
●Budete potrebovať HDMI prevodový kábel, ktorý je kompatibilný s EDID. Informácie o kompatibilite žiadajte od výrobcu HDMI prevodového kábla.
●HDMI prevodový kábel si vo väčšine prípadov na výstup obrazového signálu vyžaduje zdroj napájania. Uistite sa, že HDMI prevodový kábel je pripojený k zdroju napájania, napr. k cigaretovému zapaľovaču. Video sa nezobrazí, kým sa nezabezpečí napájanie.
Pokyny k správnej obsluhe si naštudujte v nasledujúcom dokumente.

Zoznam kompatibility

Yes (Áno): Dostupné
No (Nie): Nedostupné
*: Kompatibilita sa môže líšiť. Informácie o kompatibilite zobrazíte kliknutím na príslušnú položku v tabuľke.
–: Žiadna funkcia
# : Kompatibilita káblového pripojenia sa môže líšiť. Informácie o kompatibilite zobrazíte kliknutím na príslušnú položku.
  1. Domov
  2. Podpora
  3. Kompatibilita
  4. Kompatibilita mobilných telefónov s hovormi hands-free a prehrávaním zvuku (prostredníctvom pripojenia Bluetooth)
  5. Zoznam mobilných telefónov kompatibilných so zariadením NX504E s použitím aplikácie Smart Access

Domovská stránka