Sweden

CZ302E/EG/ER programuppdatering

Programvaran har en positiv effekt vid följande symptom.

*problem vid Bluetooth-anslutning

*problem med ljudnivån vid iPod-/iPhone-anslutning

VAR FÖRSIKTIG

*Bekräfta programversion för din enhet innan du uppdaterar.

Se ”3. Bekräfta resultatet” nedan.

Du behöver inte uppdatera enheten om programvaran anges nedan.

・Om programversion är ”VM-0322-1E” och ”VS-0100”.

T.ex. om programversionen på enheten är ”VM-0116-1E” måste du uppdatera med ”CZ302EMCU.BIN”.

Om programversionen på enheten är ""VM-0322-1E"" behöver du inte uppdatera.

*STÄNG INTE AV enheten under uppdatering.

*Använd inte enheten medan den uppdateras.

*När enheten är uppdaterad har förinställda radiofrekvenser, ljudinställningar och regleringsinställningar som lagrades i minnet rensats.

Spara allt som är lagrat i minnet före uppdatering.

1. Förberedelser

1.1. Ladda ned

Ladda ned filen ""update_tool for CZ302E.zip"".

Filen är ZIP-komprimerad och den behöver packas upp på din dator innan du kopierar den till ett USB-minne.

■update_tool for CZ302E.zip

När filen har packats upp finns fem filer i mappen ""update_tool for CZ302E"".

*CZ302EMCU.BIN (193kB)

*CDROM.bin (604kB)

*boot.bin (35kB), updater.plf (143kB), firmware.plf(1,615kB)

 

2. Uppdatering

1) Kopiera ""CDROM.bin"" till ett tomt USB-minne från datorn.

2) Sätt i USB-minnet i enhetens USB-uttag när enheten är PÅSLAGEN. ""SERVO UPG"" visas sedan på LCD-skärmen.

3) Vänta och STÄNG INTE AV enheten förrän den automatiskt återställer sig själv.

4) Ta bort USB-minnet från enheten. Radera filerna på USB-minnet.

5) STÄNG AV/SLÅ PÅ.

6) Kopiera ""CZ302EMCU.BIN"" till ett tomt USB-minne från datorn.

7) Sätt i USB-minnet i enhetens USB-uttag när enheten är PÅSLAGEN. “MCU UPG” visas sedan på LCD-skärmen.

8) Vänta och STÄNG INTE AV enheten förrän den automatiskt byter till radioläge.

9) Uppdateringen är klar. Kontrollera enhetens programversion.

10) Kopiera ""boot.bin"" och ""updater.plf"" och ""firmware.plf"" till ett tomt USB-minne från datorn.

11) Sätt i USB-minnet i enhetens USB-uttag när enheten är PÅSLAGEN.

""FILE1  ***%"" (***=0 to 100) visas sedan på LCD-skärmen.

""FILE2  ***%"" (***=0 to 100) visas på LCD-skärmen.

""FILE3  ***%"" (***=0 to 100) visas på LCD-skärmen.

12) Vänta och STÄNG INTE AV enheten förrän den automatiskt byter till radioläge.

13) Uppdateringen är klar. Kontrollera enhetens programversion.

3. Bekräfta resultatet

1) Slå på enheten.  Tryck på ratten VOL och förinställningsknappen ”6” i inställningsläget.

2) Bekräfta att versionen ska vara ""VM-0322-1E"".

3) Sätt i en CD-skiva. Tryck på ratten VOL och förinställningsknappen ”6” i CD/MP3-läget.

4) Bekräfta att versionen ska vara ""VS-0100"".

5) Välj AUX MODE. Tryck på ratten VOL och förinställningsknappen ”2” i AUX-läget.

6) Bekräfta att versionen ska vara ""SW01.19.10"".

Tillbaka till toppen