Sweden

CZ501E/CZ501EG/CZ501ER programuppdatering

Programvaran har en positiv effekt vid följande symptom.

*problem vid Bluetooth-anslutning

*problem vid växling av enkelt kontrolläge för iPod/iPhone-anslutning

VAR FÖRSIKTIG

*Bekräfta programversion för din enhet innan du uppdaterar.

Se 3. Bekräfta resultatet nedan.

Du behöver inte uppdatera din enhet om programvaran uppfyller villkoren nedan.

・Om programversion är "VM-0118-1E" och "VS-0101-MX".

Om din enhets programversion till exempel är "VS-0096-MX" uppdaterar du med "AUDIO_v2x_V101_CZ501_MXIC_101125_00_375K.mcs".

Om din enhets programversion är "VM-0118-1E" behöver du inte uppdatera.

*Stäng inte av (POWER-OFF) enheten under uppdatering.

*Använd inte enheten när den uppdateras.

*När enheten är uppdaterad har förinställda radiofrekvenser, ljudinställningar och regleringsinställningar som lagrades i minnet rensats.

Spara allt som är lagrat i minnet före uppdatering.

1. Förberedelser

1.1. Ladda ned

Ladda ned filen "update_tool for CZ501E.zip".

Filen är ZIP-komprimerad och den behöver packas upp på din dator innan du kopierar den till ett USB-minne.

■update_tool for CZ501E.zip (837 kB)

När filen är uppackad finns två filer i mappen "update_tool for CZ501E".

*CZ501MCU.BIN (129 kB)

*AUDIO_v2x_V101_CZ501_MXIC_110125_00_375K.mcs (1 585 kB)

 

2. Uppdatering

1) Kopiera "CZ501MCU.BIN" till ett tomt USB-minne från din dator.

2) Sätt i USB-minnet i enhetens USB-uttag när enheten är påslagen. "MCU UPG." visas sedan på skärmen.

3) Vänta och STÄNG INTE AV enheten förrän den automatiskt återställer sig själv.

4) Ta bort USB-minnet från enheten. Radera filerna på USB-minnet.

5) Kopiera "AUDIO_v2x_V101_CZ501_MXIC_110125_00_375K.mcs" till ett tomt USB-minne från din dator.

6) Sätt i USB-minnet i enhetens USB-uttag när enheten är påslagen. "SERVO UPGRADING" visas sedan på skärmen.

7) Vänta och STÄNG INTE AV enheten förrän den automatiskt byter till radioläge.

8) Uppdateringen är klar. Kontrollera enhetens programversion.

3. Bekräfta resultatet

1) Slå på enheten.  Tryck på ratten VOL och förinställningsknappen "6" i inställningsläget.

2) Bekräfta att versionen ska vara "VM-0118-1E".

3) Lägg i en CD-skiva. Tryck på ratten VOL och förinställningsknappen "6" i CD/MP3-läget.

4) Bekräfta att versionen ska vara "VS-0101-MX".

Tillbaka till toppen