CZ301E programuppdatering

Programvaran har en positiv effekt för följande avvikelser.

*Radering av minnet efter bandväxling i inställningsläget

*Problem med telefonboksöverföring vid anslutning av Bluetooth

VAR FÖRSIKTIG

*Bekräfta programversion för din enhet innan du uppdaterar.

Se 3. Bekräfta resultatet nedan.

Du behöver inte uppdatera din enhet om programvaran uppfyller villkoren nedan.

・Om programversionen är högre än "VM-0104".

・Om programversionen är högre än "VS-0101".

Om din enhets programversion till exempel är "VM-0103" och "VS-0101" behöver du uppdatera med version "CZ301EMCU" men inte med "AUDIO_v2x_V101_CZ301E_101125_00_375K.mcs" eller "AUDIO_v2x_V101_CZ301E_MXIC_101125_00_375K.mcs".

*Stäng inte av (POWER-OFF) enheten under uppdatering.

*Använd inte enheten när den uppdateras.

*När enheten uppdateras rensas förinställda radiofrekvenser, ljudinställningar och regleringsinställningar som lagrades i minnet.

Spara alla inställningar som är lagrade i minnet före uppdatering.

1. Förberedelser

1.1. Ladda ned

Ladda ned filen "update_tool for CZ301E.zip".

Filen är ZIP-komprimerad och den behöver packas upp på din dator innan du kopierar den till ett USB-minne.

■update_tool for CZ301E.zip (1 636 kB)

När filen är uppackad finns tre filer i mappen "update_tool for CZ301E".

*CZ301EMCU.BIN (128 kB)

*AUDIO_v2x_V101_CZ301E_101125_00_375K.mcs (1 586 kB)

*AUDIO_v2x_V101_CZ301E_MXIC_101125_00_375K.mcs (1 586 kB)

 

2. Uppdatering

1) Kopiera "CZ301EMCU.BIN" till ett tomt USB-minne från din dator.

2) Sätt i USB-minnet i enhetens USB-uttag när enheten är påslagen. "MCU UPG." visas sedan på skärmen.

3) Vänta och STÄNG INTE AV enheten förrän den automatiskt återställer sig själv.

4) Ta bort USB-minnet från enheten. Radera filerna på USB-minnet.

Varning

Kontrollera enhetens programversion innan du uppdaterar.

1) Slå på enheten.

2) Lägg i en CD-skiva. (Ändra CD/MP3-läge)

3) Tryck på ratten VOL och förinställningsknappen "6".

4) "VS-XXXX" eller "VS-XXXX-MX" visas

Om programversionen är "VS-XXXX" ska du kopiera filen "AUDIO_v2x_V101_CZ301E_110125_00_375K.mcs".

Om programversionen är "VS-XXXX-MX" ska du kopiera filen "AUDIO_v2x_V101_CZ301E_MXIC_110125_00_375K.mcs".

Om servoprogramversionen till exempel är VS-0090 ska du kopiera filen "AUDIO_v2x_V101_CZ301E_110125_00_375K.mcs".

Om servoprogramversionen till exempel är VS-0090-MX ska du kopiera filen "AUDIO_v2x_V101_CZ301E_MXIC_110125_00_375K.mcs".

5) Kopiera "AUDIO_v2x_V101_CZ301E_110125_00_375K.mcs" eller "AUDIO_v2x_V101_CZ301E_MXIC_110125_00_375K.mcs" till ett tomt USB-minne från din dator.

6) Sätt i USB-minnet i enhetens USB-uttag när enheten är påslagen. "SERVO UPGRADING" visas sedan på skärmen.

7) Vänta och STÄNG INTE AV enheten förrän den automatiskt byter till radioläge.

8) Uppdateringen är klar. Kontrollera enhetens programversion.

3. Bekräfta resultatet

1) Slå på enheten. Tryck på ratten VOL och förinställningsknappen "6" i inställningsläget.

2) Bekräfta att versionen ska vara "VM-0104".

3) Lägg i en CD-skiva. Tryck på ratten VOL och förinställningsknappen "6" i CD/MP3-läget.

4) Bekräfta att versionen ska vara "VS-0104" eller "VS-0104-MX".

Tillbaka till toppen