Sweden

NX700E-programuppdatering för Bluetooth

1. Förberedelser

Följande behövs innan du kan börja ladda ned.

  • Tomt SD-kort på minst 16 MB (nedladdningsfiler ~4 MB)
  • Win Zip

1.1. Nedladdning

Ladda ned filen "Bluetooth.zip".

Filen är zip-komprimerad och behöver packas upp och extraheras på din dator innan du kan kopiera den till ett SD-kort.

När filen är uppackad visas mapparna "blackbox" och "Bluetooth" på den plats där filen packades upp.

Det finns filer i mappen "blackbox".

Det finns filer i mappen "Bluetooth".

■Bluetooth.zip (3.97MB)

 

1.2. Kopiera mappar till SD-kort

Kopiera mapparna "blackbox" och "Bluetooth" till ett tomt SD-kort. Kontrollera att SD-kortets struktur är korrekt innan du fortsätter, eftersom laddning av felaktiga filer kan skada enheten. Mapparna "blackbox" och "Bluetooth" ska nu finnas på SD-kortet.

2. Uppdatering

1. Slå PÅ radion, tryck på kartknappen och sätt i ditt SD-kort. Stäng skärmbilden och tryck på bakåtknappen. Stäng inte AV radion under uppdateringen.

MAP

Card Slot

2. När uppdateringen är klar (en grön bock visas då på skärmen) tar du bort SD-kortet och trycker på den lilla återställningsknappen i några sekunder (den finns bredvid knappen "+").

updates

Button

3. Radera eventuell hopparningsinformation i din telefon och radio. Para sedan ihop din telefon med radion igen.

Du kan snabbt kontrollera att uppdateringen gick bra genom att trycka på återställningsknappen på radion efter det att du har parat ihop den med din telefon. När radion har slagits PÅ igen kan du kontrollera om hopparningsinformationen om din telefon fortfarande finns i radion (titta i ANSLUT). Om den finns där har uppdateringen gjorts. Försök uppdatera igen om hopparningsinformationen har försvunnit.

3. Bekräftelse av resultat

1) Tryck på "Info".

2) Bekräfta att versionen ska vara "2.00.17.30".

Info Key

Version

Observera:

Uppdateringen startas om från början om du slår av och på reservledningen (+12 V) eller trycker på återställningsknappen på NX700E.

1) När en iPhone är ansluten till NX700E hörs ibland inte det inkommande ljudet under 6 sekunder efter att samtalet har mottagits.

2) När en iPhone är ansluten till NX700E hörs ibland ingen ringsignal för inkommande samtal.

3) När en iPhone är ansluten till NX700E hörs ibland inte uppringarens röst under ett inkommande samtal.

4) När en Blackberry är ansluten till NX700E hörs ibland inte talet under ett inkommande samtal efter AV/PÅ-slagning av ACC.

5) Ibland visas ikonen "Anslut" i Bluetooth-menyn på fel plats efter AV/PÅ-slagning av tillbehör i navigerings- eller ljudläget.

6) Om du har förlorat hopparningsdata för Bluetooth efter att du har återställt enheten (tryckt på återställningsknappen på NX700E) eller efter det att reservströmförsörjningen har förlorats.

7) Uppdatera även din iPhone-version till iOS4 (4.1) eller senare så att du kan dra nytta av dessa förbättringar.

Undantagen nedan gäller även efter denna uppdatering.

När en iPhone är ansluten till NX700E kan det ibland förekomma brus i samband med samtal.

Informationen nedan gäller även efter denna uppdatering.

Ibland går det inte att använda telefonknappen på källskärmen efter det att du har ringt och omedelbart avslutat ett samtal från en iPhone. Tryck på återställningsknappen på NX700E om detta inträffar. Återanslut också med din iPhone efter att du har tryckt på återställningsknappen. (NX700E Mobiltelefonkompatibilitet *48)

Ibland går det inte att fortsätta samtalet efter att du har stängt av bilens motor medan du ringde eller tog emot ett samtal. Tryck på återställningsknappen på NX700E om detta inträffar. Återanslut också med din iPhone efter att du har tryckt på återställningsknappen. (NX700E Mobiltelefonkompatibilitet *49)

Information

Om du vill ändra ringsignals- eller samtalsvolymen när du inte kan ställa in din favoritvolym för något av dem kan du använda "Originalvolym" eller "Röstvägledningsvolym" i ljudinställningarna i menyn för navigeringsinställningar.

Tillbaka till toppen