Sweden

Nedladdningsservice för bruksanvisning

Användarvillkor

Vänligen läs igenom följande villkor.

Innan du använder nedladdningsservicen för installationsanvisningar på den här sidan måste du godkänna följande “Användarvillkor.”

Användarvillkor

Bruksanvisningerna på den här sidan tillhör Clarion Co., Ltd. Obehörig distribution av innehållet helt eller delvist är förbjudet i lagen. Du kan dock skriva ut en kopia för personlig, icke-kommersiell användning.

Rättelser och andra sådana material medföljer ibland produkten som ett tillägg till bruksanvisningen, men inte alla sådana material visas på den här sidan.

Installationsanvisningerna som visas på den här webbsidan är huvudsakligen från när produkten började säljas. Innehållet i bruksanvisningerna kan komma att ändras utan föregående meddelande när det finns ändringar i produktens specifikationer eller i riktlinjer, och kan skilja sig från produkten eller bruksanvisningen som du äger. Om det finns skillnader i specifikationerna till produkten du äger och bruksanvisningen på den här sidan, eller om du har frågor angående innehållet på den här sidan, vänligen kontakta Kundservice.

Om bruksanvisningen som medföljer produkten ändras, kan den ändrade versionen läggas upp på den här sidan utan föregående meddelande. Bruksanvisningerna på den här sidan uppdateras dock inte vid varje ändring av de bruksanvisningar som medföljer produkterna.

Modellerna som är det hänvisas till i bruksanvisningerna på den här sidan kan eventuellt inte vara tillgängliga för köp om produkten inte tillverkas längre, eller av andra skäl.

Den här sidan innehåller inte bruksanvisninger för alla produkter som Clarion säljer. Om du inte kan hitta den bruksanvisning som du letar efter, vänligen kontakta Kundtjänst och köp den där. Det kan finnas fall då den tillämpliga bruksanvisningen inte kan köpas på grund av att produkten inte tillverkas längre, eller av andra skäl. Dessa bruksanvisninger är referensmaterial för de kunder som har köpt en produkt från Clarion och är skrivna med antagandet att produkten har köpts. I vissa fall kan Clarion inte besvara frågor som rör dessa bruksanvisninger från personer som inte har köpt produkterna.

Clarion kan inte hållas ansvarig för skador som uppstår vid användning eller vid oförmåga att använda tjänsterna på den här sidan (inklusive skador orsakade av datafel, avbeställning av service, förlust av säljinformation, etc.), även om det meddelats på förhand att sådana skador eller krav från tredje part kan uppstå.

Den här servicen kan upphöra eller villkoren kan ändras utan föregående meddelande.

 

Hur du visar PDF-filer

För att kunna visa PDF-filer på den här webbsidan måste du installera Adobe Acrobat Reader Version 6.0 eller större eller Adobe Reader plugin (båda går att ladda ned gratis) på din dator. Om datorn inte har programvaran, kan du ladda ned lämplig version för din dator från Adobes webbsida genom att klicka på ikonen.

Acrobat ReaderLadda ned Acrobat Reader

Tillbaka till toppen